UGent: 'Wij wankelen niet'

Studentenblad Schamper stelt de angstcultuur aan de UGent aan de kaak. Anonieme getuigen schetsen een klimaat waar pesterijen en burn-outs een groot probleem vormen. ©BELGA

Burn-outs, pesterijen en vriendjespolitiek: het studentenblad Schamper schetst een vernietigend beeld van de angstcultuur aan de UGent. De universiteit verdedigt zich door te zeggen dat ze wel degelijk heel wat inspanningen doet op psychosciaal vlak.

'De UGent doet veel te weinig voor het welzijn van haar personeel.' In het studentenblad Schamper windt een hooggeplaatste bron aan de UGent geen doekjes om het krakkemikkige personeelsbeleid. Aan de hand van diverse anonieme getuigenissen schetst het blad het angstklimaat aan de Gentse universiteit, waar burn-outs, pesterijen en vriendjespolitiek een groot probleem vormen.

De vertrouwenspersoon bij de UGent, die meer dan 9.300 werknemers telt, ontving vorig jaar 120 nieuwe klachten. De meest voorkomende problemen zijn pesterijen in de vorm van verbale agressie, psychisch geweld, conflicten en burn-outs.

Schamper laat ook arbeidsgeneesheer Paul De Pauw aan het woord, die jaarlijks honderden werknemers van alle geledingen ontvangt en het angstklimaat bevestigt. Doordat veel personeelsleden van de UGent met contracten van bepaalde duur werken, zijn velen volgens Schamper minder geneigd om problemen aan te kaarten bij de ombudsdiensten of bij de vertrouwenspersoon. Uit vrees dat hun contract niet verlengd zou worden.

Eerder al raakte bekend dat de UGent aankijkt tegen een serieuze financiële kater, die tot 120 miljoen euro zou kunnen oplopen, omdat een vijfde van de personeelsleden niet het pensioen hebben gekregen waar ze wettelijk recht op hebben. De universiteit onderhandelt daarover met de vakbonden en hoopt tegen de zomer tot een vergelijk te komen.

Inspanningen

De Gentse universiteit zegt te betreuren dat individuele aantijgingen in de media over vermeende pesterijen verkeerdelijk de indruk wekken dat er een algemeen probleem is met het psychosociaal welzijn aan de UGent. "De universiteit levert zelf heel wat inspanningen op het vlak van psychosociaal welzijn van haar werknemers, en neemt gemelde problemen zeer ernstig", benadrukten vicerector Freddy Mortier en rector Anne De Paepe maandag. 

'Universiteitsbreed werd een risico-analyse rond psychosociaal welzijn opgemaakt en op basis daarvan werd een aantal actieplannen ontwikkeld', zei rector Anne De Paepe op een persconferentie. 'We benadrukken dat wij dit als werkgever bijzonder belangrijk vinden. In een organisatie met 9.000 medewerkers is het helaas soms onvermijdelijk dat er conflicten zijn. Daarom heeft de UGent jaren geleden een cel psychosociaal welzijn opgericht, waar onder meer een vertrouwenspersoon deel van uitmaakt. Reeds vorig jaar werd beslist het psychosociaal team te versterken met een extra personeelslid dat binnenkort ingezet wordt.' 

De 128 klachten die vertrouwenspersoon Sara Drieghe vorig jaar behandelde, gaan in vier op de tien gevallen om psychosociale problemen die mensen als 'belastend' ervaren. 'Enerzijds gaat het om leidinggevenden die om advies vragen, anderzijds gaat het om mensen die zich te weinig begeleid voelen of vragen hebben hoe ze kunnen omgaan met een collega met stresssignalen.'

Een kwart van de klachten gaat over conflicten en één op de vijf klachten gaat over 'grensoverschrijdend gedrag'. Dat laatste wordt opgesplitst in klachten over pesten, grensoverschrijdende seksuele handelingen (amper) en verbale agressie, bijvoorbeeld van een derde persoon tegen baliepersoneel. Elf procent van de klachten gaat over stress.  Dat het aantal klachten licht stijgt, is volgens de UGent te wijten aan het feit dat er met de inkanteling van de hogescholen meer personeel bij kwam en omdat de laagdrempelige cel steeds meer bekendheid geniet. 

Pensioenen

De universiteit reageert ook op de aantijging omtrent de pensioenen. 'De UGent is bestand tegen het een en ander, vandaag kent men het exacte kostenplaatje niet', reageerde regeringscommissaris Yannick De Clercq maandag. 'Daarvoor wordt gezocht naar een sociaal billijke en financieel haalbare oplossing.'  De instelling hoopt voor de zomervakantie met de vakbonden een vergelijk te vinden.

In essentie gaat het over een groep van 1.700 medewerkers die mogelijks dezelfde (voordelige) pensioenrechten claimen die voor een groep van 420 medewerkers voorzien waren. De discussie draait rond een interpretatie van de wet op de Aanvullende Pensioenen uit 2003, waarbij de UGent onlangs in het ongelijk gesteld werd in een tussenvonnis. 

De Clercq verwierp het verwijt dat er gediscrimineerd zou zijn geweest of dat er sprake is van contractueel wanbeleid. 'Er is geen enkele beslissing van welke rechtbank ook die stelt dat de UGent haar personeel zou discrimineren (...) De stelling die de UGent destijds heeft ingenomen was juridisch onderbouwd.'  

De instelling 'wankelt' ook niet, benadrukte de regeringscommissaris, maar is financieel heel gezond. Zo bedraagt de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen 75 procent, 'een ratio die velen de UGent zullen benijden', is er geen leningslast en ook uit de meerjarenbegroting blijkt dat de instelling financieel gezond is. 'Er is een evenwicht gevonden tussen besparen, investeren in mensen en infrastructuur', klinkt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud