Uitkomst subsidiestop 'segregerende' verenigingen nog onduidelijk

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD). ©Photo News

De MR heeft een beslissende rol in de vraag of de subsidiestop aan 'segregerende verenigingen' discriminerend is. De Kamer buigt zich in de komende weken over het Vlaams decreetvoorstel.

Het is nog onduidelijk hoe de Kamer zal stemmen in de ideologische alarmbelprocedure. Die buigt zich over de vraag of het Vlaamse decreetvoorstel van de meerderheidspartijen om verenigingen die 'segregeren op basis van etniciteit' niet meer te subsidiëren, discriminerend is.

De positie van de MR is doorslaggevend, maar de partij liet nog niet in haar kaarten kijken. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de liberale familie uit elkaar wordt gespeeld.

Het huidige reglement biedt een kader om etnisch-culturele en religieuze minderheden te beschermen, maar de invulling ervan moet worden geactualiseerd.
Katia Segers
Vlaams Parlementslid sp.a

Dat de federale Kamer en Senaat zich moeten uitspreken over een Vlaamse materie is het gevolg van de ongebruikelijke alarmbelprocedure. Die kan worden ingeroepen om ideologisch minderheden te beschermen. De linkse oppositiepartijen Groen, de sp.a en de PVDA schudden de truc eind november uit hun mouw om de beoogde hervorming te blokkeren.

Doordat die op 1 december 2019 in werking moest treden om van kracht te zijn voor de laatste subsidieronde bleven de oude regels van toepassing.

Over twee weken stemt de commissie over de vermeende discriminatie. Daarna gaat de aangenomen resolutie naar de plenaire.

Consensus

Een consensus over de subsidiestop is er dus nog niet, maar over de alarmbelprocedure zelf wel. Partijen lijken het erover eens dat die herzien moet worden. De wet die deze procedure mogelijk maakt, dateert van 1971. 'Er was toen nog geen Grondwettelijk Hof en de vrees voor de minorisatie van vrijzinnigen in Vlaanderen is niet meer zo groot', zegt Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD).

Ook de sp.a, die de procedure mee in gang zette, geeft toe dat er nood is aan een vernieuwde wet. 'Het huidige reglement biedt een kader dat nodig is om etnisch-culturele en religieuze minderheden te beschermen, maar de invulling ervan moet worden geactualiseerd in functie van de nieuwe breuklijnen in onze samenleving', zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud