Uitvoering betonstop zit muurvast

Met de betonstop wil de Vlaamse regering een halt toeroepen aan de verkaveling van de open ruimte in Vlaanderen. Maar over de concrete invulling is er nog geen overeenstemming bereikt. ©Photo News

De Vlaamse regering heeft over de concrete uitvoering van de betonstop geen overeenstemming bereikt, zo blijkt nu.

Volgens de betonstop mag Vlaanderen vanaf 2040 geen nieuwe open ruimte aansnijden. Dat principe heeft de regering-Bourgeois op de laatste megaministerraad voor de zomervakantie nog eens goedgekeurd in een ‘strategische visie’. Maar over de uitvoering van de betonstop werd geen akkoord gevonden.

Op de agenda stonden zes thematische ‘beleidskaders’, zoals ruimtebeslag, logistieke netwerken en energie, die de principes van de betonstop in de praktijk moeten omzetten. Die beleidskaders vielen bij gebrek aan een consensus een voor een af.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) maakt zich geen zorgen. Volgens haar is het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarvan de betonstop deel uitmaakt, in tegenstelling tot vroeger opgevat als ‘een dynamisch plan waaraan we in de toekomst beleidskaders kunnen toevoegen of schrappen, naargelang de noodzaak’.

Deze beslissing is gewoon de oude tekst met een nieuw strikje errond.
Lydia Peeters
Vlaams parlementslid Open VLD

Maar in de meerderheid klinken sceptische geluiden over de beslissing, die de regering als een ‘groot akkoord’ voorstelde. ‘Dit Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is gewoon het Witboek met een nieuw strikje errond’, zegt Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open VLD), verwijzend naar de principes die de regering eind 2016 al goedkeurde.

Financiële impact

Intussen blijft de financiële impact van de betonstop onduidelijk. In de strategische visie beklemtoont de Vlaamse regering dat de goedkeuring ‘geen enkel financieel of budgettair engagement inhoudt’.

De regering keurde zaterdag weliswaar het Instrumentendecreet goed, dat bepaalt hoe eigenaars 100 procent worden vergoed als de waarde van hun grond door de betonstop daalt. Schauvliege wil het decreet ‘zeker en vast’ nog deze legislatuur rondkrijgen. Maar de vraag is of de parlementsleden daar nog zin in hebben nu de Vlaamse verkiezingen in mei 2019 voor de deur staan.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verdedigt de werkwijze van zijn regering.

‘Over de beleidskaders moeten nog grondige debatten gevoerd worden. Die vergen ook breed overleg met allerlei actoren, niet het minst met de lokale besturen’, zegt zijn woordvoerster. ‘We stellen vast dat de geesten aan het rijpen zijn, maar dit draagvlak moet nog groeien. Als de Vlaamse regering zoiets delicaat van bovenaf razendsnel zou beslissen, brengt dat de hele operatie in gevaar.’

Doen alsof deze regering enkel een strategische visie beslist heeft en dus niets concreets, is ver van de waarheid.
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Bourgeois onderstreept dat de regering zaterdag wel de decreten goedkeurde over waardevolle zonevreemde bossen, woonreservegebieden en bestemmingsneutraliteit (waardoor makkelijker windmolens kunnen worden gebouwd). ‘Doen alsof deze regering enkel een strategische visie beslist heeft en dus niets concreets, is ver van de waarheid’, aldus de minister-president.

De betonstop is niet de enige recente beslissing waarmee de Vlaamse regering worstelt. Eerder moest minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) het aangekondigde algemeen verbod op stookolieketels vanaf 2021 herroepen. De ambities voor groene energie uit Tommeleins energieplan bleken dan weer stevig teruggeschroefd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud