Uplace 'verbaasd' over schorsing vergunning

Joke Schauvliege ©BELGA

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het winkelcomplex Uplace in Machelen geschorst. Uplace zegt in een reactie verbaasd te zijn, vooral over het bezwaar dat de Raad van State maakt over de ontsluiting van het winkelproject.

De Raad van State stelt in zijn arrest vast dat 'voor de realisatie van de infrastructuurwerken die nodig zijn voor de goede ontsluiting en bereikbaarheid van de site nog een volledig juridisch traject moet worden afgelegd. De rechtsbescherming van derden-belanghebbenden bij het Uplace-project vereist dat de Vlaamse regering bij het verlenen van de milieuvergunning er niet zonder meer mag van uitgaan dat die mobiliteitsinfrastructuurwerken later ook effectief vergund en gerealiseerd zullen worden.'

Het dossier Uplace komt nu terug op het bord van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Zij besliste op 30 mei 2012 het winkelcomplex een milieuvergunning toe kennen. De beslissing van de Raad van State houdt in dat de bouwpromotoren niet langer de toestemming hebben om de bouw aan te vatten.

Die beslissing in mei stuitte op veel protest, ook in de Vlaamse meerderheid. Ingrid Lieten, de nummer een van de sp.a in de Vlaamse regering, noemde de beslissing 'onbegrijpelijk.' Het incident sloeg diepe wonden in de Vlaamse coalitie.

Verschillende partijen kondigden toen aan de beslissing in beroep aan te vechten bij de Raad van State. Onder meer de ondernemersorganisatie Unizo startte een procedure, en reageert nu tevreden. Unizo wijst erop dat intussen de verdere procedure ten gronde loopt over de eventuele algemene nietigverklaring van de milieuvergunningen, waarover een uitspraak wordt verwacht over een jaar.

Groen, dat in het Vlaams Parlement in de oppositie zit, verwacht dat er vrij snel een nietigverklaring van de vergunning kan komen. De Vlaamse regering was gewaarschuwd voor het mobiliteitsprobleem waar de Raad van State over struikelt, zegt Hermes Sanctorum van Groen. 'De argumenten die de Raad van State geeft voor de schorsing kenden we al langer. Onder meer de Inspectie van Financiën heeft de regering gewaarschuwd.' Sanctorum vraagt zich af of de dure ontsluiting van Uplace momenteel wel een prioriteit is.

Reacties

Joke Schauvliege zegt in een reactie dat ze het arrest de volgende dagen grondig zal onderzoeken. 'De geplande mobiliteitswerken, die hoe dan ook nodig zijn voor de regio, gaan intussen door.'

Min of meer eenzelfde geluid is er bij Uplace zelf. 'We gaan het arrest eerst grondig analyseren en daarna overleggen met de Vlaamse regering over de volgende stappen.' Wel zegt de vastgoedontwikkelaar verbaasd te zijn over de uitspraak en meer bepaald over de passage over de ontsluiting. 'De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement hebben een budget gestemd om de werken te realiseren, waar het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant al enkele jaren aan werkt. De timing voorziet in een oplevering van de werken vóór de opening van Uplace.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud