Vakbonden: 'Onaanvaardbare besparing op overheidspersoneel'

De vakbonden straffen de septemberverklaring van Peeters af. FOTO: PHOTO NEWS

Het ABVV, de ACV en de ACLVB straffen in een gezamelijke verklaring de door minister-president Peeters aan het parlement voorgelegde septemberverklaring af. De besparing op de personeelskosten wordt als "onaanvaardbaar" gezien en de vakbonden vrezen dat dit gevolgen zal hebben voor de dienstverlening. Ook het sociaal beleid zou tekortschieten.

De Vlaamse overheid gaf in haar septemberverklaring bij monde van Kris Peeters (CD&V) aan in 2013 te streven naar het drukken van de personeelskosten met 1 procent. Deze lineaire manier van schaven worden door de drie vakbonden nu gezamelijk afgeschreven als 'onaanvaardbaar'. 'Het is onaanvaardbaar dat de lasten terecht komen bij de overheid en haar personeel', klinkt het in een persbericht.

Het ACV-Openbare Diensten schuwt in een aparte verklaring de harde woorden niet. 'Vrijwel de volledige besparing komt op de kap van de ambtenaren terecht. De Vlaamse regering wilde zoveel mogelijk stemgerechtigden te vriend houden. Burgers en bedrijven worden gespaard, terwijl ambtenaren de volledige besparingsoperatie te verwerken krijgen.'

Voorts vrezen de vakbonden dat deze maatregelen onvermijdelijk hun gevolg  hebben op de dienstverlening aan burgers en ondernemingen. Aan de vooravond van de Septemberverklaring hadden de vakbonden al een sluipende privatisering gesignaleerd en ook nu wordt daar voor gewaarschuwd. 'Taken die niet door de overheid worden opgenomen, zullen uiteindelijk door de commerciële sector worden gedaan. Dit hoeft niet noodzakelijk beter en goedkoper te zijn. Burger en bedrijven zullen uiteindelijk de uitgestelde en doorgeschoven factuur gepresenteerd krijgen', besluit ACV-Openbare Diensten.

Ten slotte vinden de vakbonden het sociaal beleid van de regering veel te beperkt. 'Er wordt slechts met mondjesmaat gerept over mensen die het meest moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en over mensen die het moelijk hebben op de arbeidsmarkt.' De verklaring wordt opgeluisterd door tal van steunmaatregelen voor ondernemingen, maar een meer rechtvaardige verdeling van de belastingsdruk is niet aan de orde, aldus de vakbonden.

De vakbonden juichen wel toe dat er meer wordt ingezet op het levenslang leren en dat een aantal sociale voorzieningen, zoals kinderopvang, de opvang van personen met een handicap en huisvesting, worden uitgebreid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud