Van den Heuvel zet vaart achter betonstop

Voor Van den Heuvel, die slechts een honderdtal dagen minister kan zijn, is het cruciaal de komende weken groen licht te krijgen. ©Photo News

De nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) hoopt vandaag groen licht te krijgen voor een pakket maatregelen om de betonstop mogelijk te maken.

De Vlaamse regering buigt zich vandaag over een pakket van vier nieuwe ontwerpdecreten van minister Van den Heuvel, die vorige maand zijn partijgenote Joke Schauvliege is opgevolgd nadat zij ontslag nam.

Het pakket moet de uitvoering van de betonstop mogelijk maken. Dat is de ambitie om in Vlaanderen vanaf 2040 geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden. Al heeft Van den Heuvel het liever over een bouwshift in plaats van een bouwstop. Er kan de komende decennia nog worden gebouwd, maar dan op een ‘slimmere’ manier.

Schadevergoeding

Het instrumentendecreet is een eerste hulpmiddel om dat mogelijk te maken. Eigenaars die hun grond in waarde zien dalen omdat die een andere bestemming krijgt, krijgen hun schade daarvoor vergoed. Als een grond door een wijziging net meer waard wordt, wil Vlaanderen ook een hogere belasting heffen op die meerwaarde. Tot slot maakt het instrumentendecreet een handel in bouwrechten mogelijk.

Wat staat op de agenda?
Wat staat op de agenda?

Van den Heuvel heeft een pakket van vier decreten klaar.

Het instrumentendecreet garandeert een correcte vergoeding zodat Vlamingen door de betonstop niet de waarde van hun grond verliezen.

Het decreet over de woonreservegebieden verbiedt nog op slecht gelegen gronden te bouwen.

Het decreet over de bestemmingsneutraliteit vermijdt ellenlange procedures voor de bouw van windmolens.

Tot slot wil Vlaanderen kwetsbare bossen beter beschermen.

Dat plan is gekoppeld aan andere gevoelige dossiers, zoals de bescherming van de kwetsbare bossen. Dat leidde eerder al tot een regeringscrisis toen Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de omstreden ‘boskaart’ van Schauvliege in de prullenbak gooide. De kaart verduidelijkte welke kwetsbare bossen in Vlaanderen beschermd moeten worden, maar het document bevatte fouten en leidde tot groot protest van Vlamingen die voor de waarde van hun grond vreesden.

Daarom is een alternatief voor de boskaart uitgewerkt. Het wordt moeilijker op de aangeduide locaties te bouwen of andere activiteiten te ontwikkelen.

Woonreservegebieden

Een derde plan gaat over de vrijliggende woonreservegebieden. Dat zijn onbebouwde gebieden die voor woningen zijn gereserveerd, maar verspreid en op slechte locaties liggen. In het kader van de betonstop worden ze niet meer als woongrond ingekleurd. Welke woongebieden geschrapt worden, laat Vlaanderen aan de gemeenten over.

Tot slot buigt de regering zich ook over het decreet bestemmingsneutraliteit dat het gemakkelijker moet maken windmolens te bouwen.

Derde keer, goede keer

Het is de al derde keer dat de ontwerpdecreten bij de Vlaamse regering op tafel belanden. Over het hele pakket is voor de zomervakantie al stevig politiek onderhandeld om tot een compromis te komen. Toch is dat geen garantie op succes. De adviezen van de Raad van State over de decreten, die De Tijd kon inkijken, bevatten uitgebreide kritiek.

Ook de adviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening waren kritisch. Van den Heuvel moet aan die kritieken tegemoetkomen en er tegelijkertijd over waken dat het politieke compromis overeind blijft.

Het was gisteren niet duidelijk of hij daarin zal slagen. De ene regeringsbron was al wat optimistischer dan de andere. Voor Van den Heuvel, die slechts een honderdtal dagen minister kan zijn, is het hoe dan ook cruciaal de komende weken groen licht te krijgen, zodat de plannen nog in het Vlaams Parlement kunnen worden goedgekeurd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud