Vannacht witte rook voor regering-Jambon?

Vlaams formateur Jan Jambon zet de regeringsonderhandelingen vandaag voort. ©Photo News

Vanaf de middag zitten de Vlaamse regeringsonderhandelaars opnieuw samen om de begrotingspuzzel te leggen. De zoektocht verloopt moeilijker dan verwacht.

'Het begrotingsgesprek is nog niet tot wasdom gekomen.' De miljardenzoektocht van de Vlaamse regering is nog lang niet rond. Daarom zijn de Vlaamse onderhandelaars er in de nacht van donderdag op vrijdag niet in geslaagd te landen.

Er liggen voor 3 miljard euro verlanglijstjes op de onderhandelingstafel. Daarnaast moet geld gevonden worden om het begrotingsgat te dichten. De onderhandelaars hebben nog niet beslist in welke mate al die wensen volledig groen licht krijgen. Zo is er nog discussie over een eventuele jobkorting, die mensen met lage lonen een duwtje in de rug geeft zodat het voordeliger is te werken dan een uitkering te krijgen. Over het principe is een akkoord, maar de uitwerking hangt af van het budget.

Ook de energiefactuur ligt nog op tafel. De onderhandelaars willen die graag verlagen, maar dat kost veel geld. Bovendien gaat de factuur deze regeerperiode normaal sowieso naar beneden, omdat de overheidssteun voor groenestroomcertificaten en warmtekracht daalt. Als bij de regeringsonderhandelingen nog een extra inspanning gebeurt, kan de nieuwe energieminister die combinatie politiek verkopen als een substantiële verlaging van de energiefactuur. 

Over de hervorming van de woonbonus en de hervorming van de erfenisrechten is ook nog geen akkoord. De regeringsonderhandelaars willen de woonbonus afschaffen en in ruil de registratierechten op de aankoop van een woning verlagen. Over de uitwerking daarvan is het laatste woord nog niet gezegd. De verlaging van de registratierechten - een mogelijk scenario is naar 5 procent - heeft een directe impact op de Vlaamse begroting, terwijl het schrappen van de woonbonus zich pas op langere termijn in de begrotingstabellen laat voelen. 

Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering het begrotingsevenwicht zeker in 2020 laat varen. Mogelijk wordt zelfs pas naar het einde van de regeerperiode naar een begrotingsevenwicht gestreefd. Enkele grote investeringen in infrastructuur zouden ook buiten de begrotingsdoelstellingen worden gehouden. Nieuwe belastingen komen er niet.

Provincies

Inhoudelijk zijn al wat knopen doorgehakt. De provincies blijven bestaan en er komt geen verplichte fusie van gemeenten. De tricolore burgemeesterssjerp wordt op vraag van de N-VA zo goed als zeker vervangen door een zwart-gele.

Het inburgeringstraject wordt betalend, maar inburgeraars krijgen wel 'meer waar voor hun geld' omdat het traject inhoudelijk verbeterd wordt en meer nadruk op taal komt te liggen. Over de prijs van het traject is nog geen afspraak gemaakt. De drempel voor sociale voordelen voor nieuwkomers, bijvoorbeeld voor sociale woningen en de zorgverzekering, gaat omhoog.

Septemberverklaring

De onderhandelaars maken zich vrijdag opnieuw op voor een lange dag onderhandelingen. Vanaf de middag vergaderen ze opnieuw. Naar hoeveel geld nog moeten worden gezocht, is voer voor discussie. 'Afhankelijk van wat je wel of niet wil doen, moet je op zoek naar extra geld. Er zijn in elk geval nog serieuze onderhandelingen nodig.'

Zodra het begrotingswerk rond is, volgt de verdeling van de portefeuilles per partij. Pas nadat de partijcongressen het regeerakkoord hebben goedgekeurd, duiden de partijvoorzitters aan wie minister wordt. Als er vrijdagnacht een inhoudelijk akkoord is, kan toekomstig minister-president Jan Jambon (N-VA) in theorie maandag zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement houden. Maar de onderhandelaars houden nog een slag om de arm. 'Er ligt nog heel veel werk op tafel.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud