VDAB wil algemeen recht op outplacement

VDAB-topman Fons Leroy (foto: Photo News)

Fons Leroy, de topman van arbeidsbemiddelaar VDAB, pleitte op de radio voor een algemeen recht op outplacement. Nu zijn werkgevers enkel verplicht de dienst aan te bieden aan ontslagenen ouder dan 45. In een bijkomend gesprek licht Leroy toe dat het ging om een denkspoor voor een diepgaandere hervorming van arbeidsmarkt en -recht, niet om een uitbreiding van het bestaande systeem.

'We hebben vandaag al een verplicht outplacement voor oudere werknemers, de logische volgende stap is dat te veralgemenen', aldus Leroy in 'De ochtend' op Radio 1.

Outplacement is begeleiding naar een andere job die aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener. De kosten zijn voor de werkgever, die zo dus betaalt voor het hertewerkstellen van zijn werknemers.

Wie niet via outplacement aan een nieuwe job kan geholpen worden, komt bij Leroys dienst terecht, de VDAB. Daar zien ze door de recente golf van ontslagen - dit jaar zijn er al 5.600 jobs gesneuveld - inderdaad een aantal andere profielen langskomen: hooggeschoolden, mensen uit de groene sector, enzovoort.

Maar Leroy relativeert ook. 'Het is paradoxaal. Aan de ene kant zijn er veel ontslagen, aan de andere kant zijn er ook nog elke maand 18.000 vacatures. Hooggeschoolden vinden nog altijd redelijk gemakkelijk hun weg op de arbeidsmarkt.'

Hoge loonkost

De VDAB-topman ziet twee doelgroepen die het slecht doen: jongeren die de school verlaten zonder diploma en 55-plussers. Leroy spreekt van een structurele mismatch op de arbeidsmarkt.

'Tachtig procent van de werkzoekenden is laag- of middengeschoold, terwijl bij tachtig procent van de vacatures hoog- of middengeschoolden gevraagd worden. Die mismatch is een van onze voornaamste problemen.' Een ander groot probleem is volgens Leroy de heel hoge loonkost in ons land.

Leroy ziet het als de taak van de VDAB om het activeringsbeleid nog te versterken, maar vraagt ook een inspanning van de werkgevers. 'Aan de kant van de bedrijven moeten er effectief kansen gecreëerd worden voor 55-plussers, anders zijn we mensen aan het opleiden voor niets.'

Reacties

De werkgeversorganisaties reageerden niet meteen razend enthousiast, maar slaan de deur niet toe. De boodschap van Unizo, VBO en Voka is vrij eensluidend: outplacement kan ook voor jongere werknemers, maar dan enkel als dat gebeurt met de middelen uit de ontslagvergoeding. 

'Nieuwe kostenstijging onaanvaardbaar', twitterde Karel Van Eetvelt, topman van Unizo. Vandaag omvat de ontslagvergoeding geen stimulans voor werkhervatting, zegt Voka-topman Jo Libeer. 'Het is een vergoeding voor het verleden in plaats van een opstap naar de toekomst.'

Dit botst met de reactie van de vakbonden. Outplacement voor iedereen is geen probleem, maar mag niet ten koste gaan van de ontslagpremie, stellen zowel de socialistische BBTK als het christelijke ACV. Met andere woorden: de werkgever moet betalen. BBTK-voorzitter Erwin De Deyn wijst op de regeling in het aanvullend paritair comité (PC) 218, het grootste PC van het land. 'Daar wordt nu al via CAO's geregeld dat iedereen recht heeft op ontslagbegeleiding.' In PC 218 is er immers een begeleidingsprocedure voor werknemers jonger dan 45, via 'solidarisering' betaald door de werkgever.

Blanco blad

In een bijkomend gesprek wil Leroy bewust niet ingaan op deze kwestie. 'Het kwam er op de radio niet goed uit, maar dit idee kadert in een nood aan een diepgaandere hervorming van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. Er wordt een discussie over één element van gemaakt, terwijl we naar een heel nieuw systeem moeten. Loopbaanzekerheid moet daarvan de grondslag worden. De werknemer zal met meer transities geconfronteerd worden, de vraag is hoe we het arbeidsrecht moderniseren zodat die transities vlotter verlopen. Ik pleit ervoor de zaken om te draaien: eerst en vooral het recht op hertewerkstelling waarborgen.'

Wie meteen discussieert of de middelen al dan niet van de ontslagvergoeding moeten komen, 'benadert dit vanuit de actuele toestand, terwijl we moeten herbeginnen van een blanco blad'. 'Natuurlijk moet het allemaal financieel draagbaar zijn voor de bedrijven. De loonkosten vormen inderdaad nu al een probleem. In de huidige context is zulk idee moeilijk te plaatsen, het is aan de sociale partners om de huidige praktijken te overstijgen en voor de lange termijn het huis van de sociale zekerheid grondig te hervormen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud