netto

Verlaagde registratierechten voor sloop en heropbouw vanaf 2021

Het verlaagde tarief geldt voor een gedeeltelijke heropbouw.

De Vlaamse regering verlaagt het tarief voor de heropbouw van een gezinswoning naar 5 procent. Ook wordt de bewoningsvoorwaarde die gekoppeld is aan het gunsttarief voor alle gezinswoningen versoepeld.

Wie vastgoed aankoopt moet registratiebelasting betalen. Voor wie een huis of appartement koopt om er zelf te wonen en geen ander vastgoed bezit, bedraagt het tarief sinds Nieuwjaar 6 procent. Er is een verlaagd tarief van 5 procent als de koper de woning ingrijpend energetisch renoveert, maar een sloop en wederopbouw worden op dit moment niet gezien als zo’n ingrijpende energetische renovatie.

5 procent
Registratiebelasting
Het tarief voor de sloop en (gedeeltelijke) heropbouw van een gezinswoning wordt naar 5 procent verlaagd.

'We willen sloop en vernieuwbouw stimuleren, omdat in de meeste gevallen meer milieuwinst geboekt wordt dan bij een verbouwing. Daarom hebben we in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 opgenomen dat het verlaagde tarief van 5 procent wordt uitgebreid naar een aankoop van een woning die gesloopt en heropgebouwd wordt’, zegt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Het decreet gaat op 1 januari 2021 in.

'Het verlaagde tarief zal ook gelden voor gedeeltelijke wederopbouw', zegt Diependaele. Een gedeeltelijke herbouw na sloopwerken van een deel van een bestaand pand wordt onder bepaalde voorwaarden ook onderworpen aan het verlaagde tarief.

Meer tijd

Het tarief van de registratiebelasting voor de aankoop van een gezinswoning bedraagt 5 of 6 procent. Een van de voorwaarden voor het gunsttarief is dat de koper binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning moet gedomicilieerd zijn.

1 juni 2018
Gezinswoning
Wie sinds 1 juni 2018 een gezinswoning kocht, heeft drie jaar om te verhuizen.

Als die inschrijving niet of te laat gebeurt, verliest de koper het voordeel van het verlaagde tarief. U moet dan aanvullende rechten betalen. Het gaat om het verschil tussen wat u al betaalde aan registratiebelasting en het standaardtarief van 10 procent. Daar komt een belastingverhoging van 20 procent op de aanvullende rechten bij.

'In de praktijk bleek een termijn van twee jaar te kort, zeker als renovatiewerken worden uitgevoerd waarbij een omgevingsvergunning vereist is. Als de werken vertraging oplopen, riskeert de termijn van twee jaar te verstrijken voor de koper zijn intrek kan nemen in de woning en er zijn domicilie kan vestigen', zegt Diependaele. 'We verlengen die termijn van twee naar drie jaar vanaf 1 juni 2020. Zo geldt de nieuwe termijn van drie jaar voor alle aankopen tegen het verlaagd tarief sinds 1 juni 2018.'

Monument

Bij de aankoop van een enige eigen woning die beschermd is als monument geldt een tarief van 1 procent, op voorwaarde dat voldoende wordt geïnvesteerd en gerenoveerd in het pand. Om die werken uit te voeren heeft de koper vijf jaar, maar hij was tot nog toe verplicht om er zich binnen de twee jaar te domiciliëren. Het ontwerp van decreet geeft de koper vijf jaar om er zich te domiciliëren, evenveel tijd dus als voor het uitvoeren van de werken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud