Verplichte quarantaine is dode letter

De OCMW's willen niet zelf instaan voor de controle. ©Photo News

De Vlaamse overheid controleert niet of mensen zich houden aan een verplichte quarantaine. De lokale besturen willen niet dat daarvoor maatschappelijk werkers worden ingezet.

Aan het begin van de zomervakantie maakten virologen zich zorgen dat er geen duidelijk wettelijk kader was voor de verplichte quarantaine van wie van vakantie terugkeert. Dat is er nu wel, maar de handhaving ervan is onbestaande. Antwerps gouverneur Cathy Berx en de Nationale Veiligheidsraad manen het Agentschap Zorg en Gezondheid aan daar werk van te maken, maar alle denkpistes lopen dood.

Zo opperde Karin Moykens, Vlaams topambtenaar en voorzitter van het Interfederaal Comité Tracing en Testing, donderdag in De Standaard OCMW’s in te zetten bij de controle van wie besmet is of in verplichte thuisisolatie zit. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de lokale besturen. Door de crisis en de vele steunaanvragen zijn maatschappelijk werkers overwerkt. Ook wordt gevreesd dat de vertrouwensrelatie onder druk komt te staan. Bovendien moet de controle gebeuren bij de hele bevolking, niet alleen bij de doelgroep van de sociale diensten.

Afgeschoten

Het voorstel werd donderdag afgeschoten na overleg met het kabinet. Een duidelijk alternatief is er door tal van juridische hordes niet. Eigenlijk kan de Vlaamse overheid het niet-naleven van een quarantaine al laten sanctioneren via ambtenaar-artsen. Dat gebeurt bij tuberculose. Maar door de beperkte mankracht is er nood aan een breder systeem. De lokale diensten zijn een logische partner, maar de wettelijke basis ontbreekt voorlopig.

Die informatie kan nu worden meegedeeld aan de lokale besturen op wijkniveau, maar niet per individuele patiënt.
Tom Balthazar
Professor medisch recht

'In de eerste plaats moet er een basis zijn om te mogen meedelen dat iemand besmet is', zegt professor medisch recht Tom Balthazar (UGent). 'Die informatie kan nu worden meegedeeld aan de lokale besturen op wijkniveau, maar niet per patiënt. Bovendien zou de instantie die instaat voor de controle op haar beurt moeten kunnen vaststellen en meedelen dat sprake is van een overtreding.’ Heel wat nieuwe wetgeving is dus nodig om de quarantaine te laten handhaven door wijkagenten.

De ontbrekende controle is een zoveelste episode in de falende aanpak van de Vlaamse overheid in contactopsporing. Hoewel meerdere lokale besturen het heft in eigen hand willen nemen, benadrukt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten dat het aan Vlaanderen is om de leiding te nemen. Gemeenten kunnen wel een ondersteunende rol spelen in de contactopsporing.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud