Vijf jaar geen subsidies voor bedrijven die frauderen met coronasteun

Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). ©BELGA

Minister van Economie Hilde Crevits haalt de voorhamer boven om fraude met coronasteun te bestraffen. Ze wil malafide bedrijven die constructies opzetten om steun op te strijken de komende vijf jaar subsidies weigeren.

Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie de Vlaamse overheid onterecht coronasubsidies afhandig maakten, dreigen op het strafbankje te belanden. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) wil dergelijke fraude bestraffen door die ondernemingen de komende vijf jaar allerhande subsidies te ontzeggen. De Tijd vernam dat daarover een principieel akkoord is in de Vlaamse regering.

Het gaat vooral om bedrijven die coronasteun binnenhaalden door een extra NACE-code - de officiële Europese code die de activiteit omschrijft - toe te voegen. Zo bleek dat een bouwbedrijf met een code voor cafés liefst 23 aanvragen deed voor een hinderpremie.

De essentie

  • De Vlaamse regering heeft een principieel akkoord om bedrijven die steunfraude pleegden te bestraffen.
  • Die dreigen de komende vijf jaar geen subsidies meer te krijgen.
  • Het gaat om bedrijven die onterecht hun NACE-code veranderden om meer steun te kunnen binnenhalen.
  • Volgens de dataspecialist Graydon komt 10 tot 15 procent van de coronasteun bij bedrijven terecht die er geen recht op hebben.

Misdaadmilieu

Volgens Graydon gaven vorig jaar zo'n 44.000 bedrijven een nieuwe code op om in aanmerking te komen voor coronasteun, waaronder ruim 6.000 spookbedrijven. De data-analist schat dat 10 tot 15 procent van de uitgekeerde coronasteun bij fraudeurs, bedrijven die sowieso failliet gingen of in het misdaadmilieu terechtkomen.

44.000
44.000 bedrijven gaven een nieuwe NACE-code - die de activiteit omschrijft - in om coronasteun te krijgen.

Stelt het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) misbruik vast, dan vordert de overheid de uitgekeerde subsidies terug. Daarbovenop wil de regering die bedrijven de komende vijf jaar een rist VLAIO-subsidies ontzeggen, zoals de kmo-portefeuille, de strategische transformatiesteun, de hinderpremie of coronasteun als het beschermings- en globalisatiemechanisme.

Streng

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). ©Photo News

'Bedrijven die bewust frauderen, zullen bijna geen steun meer krijgen', zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). 'Dit is een strenge maatregel, maar ze is niet meer dan terecht tegenover de 99 procent ondernemers die wel te goeder trouw zijn', zegt hij.

'Wie bewust foute aangiftes indient om subsidies te bekomen moet weten dat daar sancties aan verbonden zijn. Dat is een kwestie van fairplay', zegt Crevits. De Vlaamse overheid keerde al zo'n 2,1 miljard euro aan coronasteun uit. Volgens Crevits is het door de aard van de crisis logisch dat de controle pas na het uitkeren van het geld gebeurt. 'De regering koos ervoor snel en automatisch te betalen. Als een bedrijf plots moet sluiten door corona, moet het ook weten waar het recht op heeft', zegt ze.

Dit is een strenge maatregel, maar ze is niet meer dan terecht tegenover de 99 procent ondernemers die wel te goeder trouw zijn.
Maurits Vande Reyde
Vlaams Parlementslid (Open VLD)

Voor de hinderpremie werden 130.000 aanvragen ingediend. 25.000 daarvan werden geweigerd na een snelle controle via de databank. Van de overige dossiers werden er 11.000 geselecteerd die op fraude wezen na een risicoanalyse door het VLAIO. Bij zo'n 6.000 bedrijven vorderde de overheid al 52,3 miljoen euro terug. Die bedrijven riskeren als sanctie de komende jaren geen steun te krijgen.

Geen subsidiestop

Moet elk bedrijf dat onterecht steun kreeg, vrezen voor een subsidiestop? 'Nee, want veel fouten die we vaststellen, zijn het gevolg van een foute interpretatie bij ondernemers. Onbewust misbruik gaan we niet bestraffen', zegt Crevits. 'Er moet echt wel sprake zijn van een moedwillige constructie', zegt Vande Reyde. 'Er is een verschil tussen een foodtruckondernemer die steun moet terugbetalen omdat hij dacht daar recht op te hebben en een ondernemer die 50 spookbedrijven heeft opgericht.'

Veel fouten die we vaststellen, zijn het gevolg van een foute interpretatie bij ondernemers. Onbewust misbruik gaan we niet bestraffen.
Hilde Crevits
Minister van Economie (CD&V)

De Vlaamse regering controleert sinds april ook de steunmaatregelen die gekoppeld werden aan de omzet, zoals het beschermingsmechanisme. De inspectiedienst van het VLAIO wierf daarvoor extra personeel aan. Voor de verdere controles is er ook data-uitwisseling met federale overheidsdiensten, zoals de FOD Financiën, het RIZIV en de inspectiedienst van de RVA. 'Het is belangrijk dat die doorstroming goed is. Het voorbije jaar kon dat veel beter, waardoor zowel federaal als Vlaanderen een beter zicht op de fraude krijgt', zegt Vande Reyde.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud