Vijf veelgestelde vragen op 1 september

©ANP

De scholen gaan op 1 september voorlopig open na een lange periode van afstandsonderwijs. Hoe gaat dat coronaproof in zijn werk?

Hoelang blijven de scholen volledig open?

Midden augustus werd beslist dat alle Vlaamse en Brusselse scholen de eerste week van september volledig open kunnen. Na die week is het aan de lokale besturen om te kiezen of van code geel naar code oranje wordt overgestapt. Dat gebeurt op basis van data van de veiligheidscellen van de overheid. Bij 50 besmettingen per 100.000 inwoners op niveau van het arrondissement gaat een eerste alarmsignaal af. Maar ook andere factoren spelen mee, zoals de vraag of het aantal besmettingen nog stijgt en bij welke leeftijd het virus circuleert.

Wanneer mag of moet ik mijn kind thuishouden?

Als algemene regel geldt dat alle leerlingen naar school moeten. Alleen zieke kinderen of kinderen die tot de risicogroep behoren, hebben een gegronde reden om afwezig te zijn. Dat ouders of familieleden tot de risicogroep behoren, volstaat dus niet. Bij afwezigheid wordt het kind als spijbelaar beschouwd.

Een ziek kind hou je thuis, maar dat moet niet bij de minste verkoudheid. Indicatoren zijn koorts, hoest, een combinatie van symptomen of reuk- en smaakverlies. Bij twijfel contacteer je best de huisarts.

Wie terugkomt van vakantie uit een rode zone moet veertien dagen in quarantaine. Scholen mogen leerlingen die terugkomen uit een oranje zone niet weigeren, maar ouders wordt gevraagd vrijwillig hun verantwoordelijkheid te nemen en hun kind thuis te houden. In beide gevallen gaat het om een gewettigde afwezigheid.

Gaat de school dicht als een besmetting wordt vastgesteld?

Nee, dat wordt zoveel mogelijk vermeden. In de eerste plaats wordt gekeken naar met wie het besmette kind nauwe contacten had. Die personen blijven 14 dagen thuis. Bij oppervlakkige contacten is er een laag risico en mag het kind nog naar school, maar nemen ouders best voorzorgsmaatregelen zoals afstand houden en met zo weinig mogelijk mensen afspreken. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) maakt een risicoanalyse van wie een hoog- of laagrisicocontact is en staat samen met het Agentschap voor Zorg en Gezondheid in voor de contactopsporing.

Gelden de contactbubbels ook op school?

De leerlingen vormen in principe een bubbel met hun klas. Kleuters mogen met elkaar spelen en klasbubbels kunnen mengen. Vanaf het lager blijven kinderen zoveel mogelijk in hun klasbubbel, al mogen ze in de openlucht wel nog samen spelen. Vanaf het secundair moet zoveel mogelijk afstand worden gehouden, ook op de speelplaats. Speeltijd en lunchpauze gebeuren vanaf code oranje binnen de bubbel, al kan bij voldoende ruimte tussen de bubbels wel in één refter worden gegeten.

Wie draagt allemaal een mondmasker?

Leerlingen in de kleuterklas en in het basisonderwijs dragen geen mondmasker. In het secundair onderwijs is twee weken geleden beslist dat het mondmasker in de klas verplicht is voor alle leerlingen. Alleen tijdens de pauzes en in de turnles hoeft het niet. Ouders moeten ook bij het brengen of afhalen van hun kind een mondmasker dragen. Leerkrachten dragen in principe een mondmasker, alleen kleuterjuffen en -meesters moeten geen mondmasker dragen bij contact met kinderen. In het lager mogen leerkrachten hun masker afzetten als ze vooraan voldoende afstand kunnen bewaren van de kinderen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud