Vlaams Energiebedrijf levert dit jaar al winst op voor Vlaamse begroting

©Kristof Van Accom

De Vlaamse overheid zal door het Vlaams Energiebedrijf al 12 miljoen euro besparen. Dat bedrag zou tegen 2017 moeten stijgen tot meer dan 40 miljoen euro.

Het Vlaams Energiebedrijf heeft woensdag zijn nieuwe raad van bestuur benoemd. Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) gaf de fakkel door aan Bart Huybrechts, zoals De Tijd dinsdag schreef. 

De huidige Vlaamse regering beperkte de opdracht van het Energiebedrijf. Het wordt een dochteronderneming van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. PMV zal zich over het investeringsluik buigen, terwijl het Vlaams Energiebedrijf zich toespitst op de aankoop en doorverkoop van energie enerzijds en energie-efficiëntie van de Vlaamse overheid anderzijds. 

Aankoop 

Dat eerste luik zit ondertussen op schema. 57 klanten doen ondertussen een beroep op het Energiebedrijf voor de levering van hun elektriciteit en gas. Daarbij zitten enkele grote spelers zoals De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer, maar het is nog maar 8 procent van de doelgroep die het Energiebedrijf voor ogen heeft. 

De administratie moet zich op haar kerntaken richten, terwijl de ondersteunende taken gebundeld worden.
Andries Gryffroy
Vlaams Parlementslid

Het Energiebedrijf realiseerde voor die klanten tijdens de eerste drie maanden van dit jaar een besparing van 2,15 miljoen euro. Op jaarbasis wordt dat een besparing van 9,8 miljoen euro. Daar komt nog een besparing op de administratieve kosten bovenop, waardoor de totale besparing 12 miljoen euro bedraagt. 'Het Energiebedrijf is daarmee een voorloper bij de Vlaamse overheid', zegt Huybrechts. 'De administratie moet zich op haar kerntaken richten, terwijl de ondersteunende taken gebundeld worden.'

Energie-efficiëntie

Het tweede luik, de energie-efficiëntie, staat nog in zijn kinderschoenen. Verschillende kandidaten uit de privésector bereiden een offerte voor voor het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem. De voorbereidingen voor de Vlaamse Opera en een site van Bloso in Gent lopen.

'We hebben even moeten zoeken naar de meest efficiënte manier om dit te organiseren', zegt Gryffroy. 'Het verlagen van het energieverbruik is uiteindelijk de meest duurzame manier om de energiefactuur te verlagen. Maar daarvoor zijn kennis, data, geld, mensen en tijd nodig.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud