netto

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Met het mantelzorgverlof kan wie voltijds aan de slag is een maand stoppen met werken of twee maanden de helft of een vijfde minder werken. ©SISKA VANDECASTEELE

Werknemers die mantelzorgverlof opnemen, kunnen voortaan boven op de uitkering van de RVA een aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.

Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers mantelzorgverlof opnemen. Daarmee kunnen ze een tijdje minder of niet gaan werken om vrijwillig voor een ouder, familie, een buur of vrienden te zorgen. Naar analogie met andere thematische verloven zoals het ouderschapsverlof of het palliatief verlof ontvangt de werknemer daarvoor een onderbrekingsuitkering van de RVA.

‘Mantelzorgers nemen vrijwillig de zorg op voor een hulpbehoevend persoon in hun omgeving. Zo’n waardevolle vorm van engagement ondersteunen we nu extra door boven op de federale uitkering ook te voorzien in een aanvullende aanmoedigingspremie voor wie mantelzorgverlof opneemt’, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). ‘Zo bereiken we een betere combinatie van werk en privéleven en geven we werknemers wat financiële ruimte om zich tijdens een korte periode in te zetten als mantelzorger.’

De Vlaamse aanmoedigingspremie is er voor werknemers uit de  privésector of de socialprofitsector en bestaat al langer voor andere thematische verloven.

Tot 12 maanden

De premie is niet voor iedereen gelijk. Het bedrag is afhankelijk van de sector, van het feit of u voltijds of deeltijds werkt en al dan niet alleenstaande bent. De bedragen variëren van 68 euro tot 577 euro.

12
maanden
Een Vlaamse werknemer heeft gedurende 12 maanden recht op aanmoedigingspremies.

Tijdens zijn loopbaan heeft een Vlaamse werknemer gedurende 12 maanden recht op aanmoedigingspremies. Als men die maanden al gebruikt heeft voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof of palliatief verlof, kan men ze niet meer inzetten voor mantelzorgverlof.

Mantelzorgverlof

Met het mantelzorgverlof kan wie voltijds aan de slag is een maand stoppen met werken of twee maanden de helft of een vijfde minder werken. Wie deeltijds werkt en mantelzorg wil opnemen, moet volledig stoppen met werken. Dat maximum geldt per zorgbehoevende.

Een werknemer mag over zijn volledige loopbaan maximaal zes maanden gebruikmaken van voltijds mantelzorgverlof. Hij kan dus gedurende de volledige loopbaan voltijds zorg dragen voor maximaal zes personen. Worden prestaties met de helft of een vijfde verminderd, dan kan dat gedurende maximaal 12 maanden over de hele loopbaan.

Alleen als erkende mantelzorger kunt u mantelzorgverlof nemen. Die erkenning moet bij het ziekenfonds worden aangevraagd. Ook de geholpen persoon moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud