Vlaamse ambtenaren staken op vrijdag 21 september

Wachtende schepen bij een vakbondsblokkade van de sluis in Evergem op 3 september. De vakbonden bij de Vlaamse overheid plannen een nieuwe staking op 21 september. ©BELGA

De scholen blijven open en de bussen van De Lijn blijven rijden. Maar met name in de scheepvaart valt veel hinder te verwachten.

De ambtenarenvakbonden bij de Vlaamse overheid plannen een staking op vrijdag 21 september. Dat bevestigen ACV en VSOA maandag.

De bonden protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) om het ambtenarenstatuut te hervormen. De Vlaamse regering zette in juni de eerste stap om de ziekteregeling van statutaire ambtenaren minder duur te maken. 

Ze zullen bij ziekte dertig dagen lang hun volledige salaris blijven krijgen, maar daarna vallen ze terug op 65 procent van het salaris. Bovendien worden de ontslagmogelijkheden voor statutairen uitgebreid. Het geld dat wordt uitgespaard, gaat naar het pensioenfonds van de contractuele ambtenaren. Volgens Homans is dat nodig om de twee personeelsstatuten te harmoniseren.

Grote actiebereidheid

De vakbondsactie geldt voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij. De loodsen en de sluiswachters wel.

'Dit zit heel hoog bij de personeelsleden', zegt Ilse Remy van de christelijke vakbond. 'De actiebereidheid is groot. De mensen zeggen dat dit niet meer kan.'

Alle acties die vanaf maandag tegen de harmonisering van het personeelsstatuut gevoerd worden, worden ondersteund, zegt Francis Van Lindt van de liberale VSOA.

De socialistische vakbond ACOD heeft al een stakingsaanzegging lopen en voerde de voorbije weken al verschillende acties uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. Vorige maandag blokkeerde de vakbond nog verschillende sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect