Vlaamse begroting nog jaren in het rood

De SERV roept op om te investeren in infrastructuur en mobiliteit. ©BELGA

Tegen 2024 slaat de coronacrisis een blijvend gat van 1 à 2 miljard euro in de Vlaamse begroting. Dat blijkt uit een raming van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

De SERV schat het tekort op de Vlaamse begroting voor dit jaar op bijna 7 miljard euro. Maar ook aan het einde van de legislatuur blijven de gevolgen van corona voelbaar. Bij ongewijzigd beleid wordt verwacht dat Vlaanderen tegen 2024 nog steeds een tekort heeft van 1,5 à 2 miljard euro. Voor corona ging men nog uit van een begrotingsevenwicht.

Het domste dat we nu kunnen doen is besparen op investeringen.
Danny Van Assche
Voorzitter SERV

De SERV heeft vier scenario's uitgewerkt die gebaseerd zijn op prognoses van de Nationale Bank en het Planbureau. Momenteel wordt vooral van het meest pessimistische scenario uitgegaan, dat meer in lijn ligt met de recentste ontwikkelingen. In maart ging men nog uit van een zware klap, die echter in 2021 grotendeels verteerd zou zijn. Tegen 2024 zou het tekort dan op 600 miljoen euro neerkomen. In dat scenario zou het tekort voor dit jaar 4 miljard euro bedragen. Maar in werkelijkheid wordt dat nu al op 6,5 miljard geraamd, wat ook de prognoses voor de latere jaren een stuk negatiever maakt.

Geldkraan opendraaien

Dat de geldkraan werd opengedraaid tijdens de crisis, vindt de SERV positief. 'Er is terecht snel geschakeld, zowel op het vlak van de gezondheid als op dat van het relancebeleid', zegt SERV-voorzitter Danny Van Assche. 'Maar nu is een langetermijnvisie nodig met een focus op duurzaamheid, inclusie en digitalisering.'

De SERV pleit daarom voor overheidsinvesteringen in infrastructuurwerken zoals het fietsroutenetwerk, waterwegen, openbaar vervoer en de missing links in het wegennet. 'Het domste dat we nu kunnen doen is besparen op investeringen. Dat geld verdient zichzelf terug.' De snelheid van de relance zal mee bepalen hoe snel Vlaanderen de klap te boven komt. Hoe trager het herstel, hoe blijvender de schade. Daarom vraagt de SERV de voorkeur te geven aan projecten die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

40 miljard
schuld in 2024
In het meest pessimistische scenario verdubbelt de Vlaamse schuld in 2024 ten opzichte van 2019 tot 490 miljard euro.

Daarnaast moeten de uitgaven en de ontvangsten onder de loep genomen worden. De Vlaamse fiscaliteit is aan een herziening toe. Nieuw beleid zonder rechtstreekse terugverdieneffect moet mogelijk blijven in het kader van de relance, maar 'plotse, niet-onderbouwde en weinig zinvolle uitgaven' moeten worden vermeden.

Ontsporende schuld

Hoewel dus meer investeringen nodig zijn, mag de schuld niet ontsporen. In het meest pessimistische scenario verdubbelt de Vlaamse schuldenberg van bijna 20 miljard euro in 2019 naar bijna 40 miljard euro in 2024. Wanneer het kantelpunt tussen uitgeven en besparen precies bereikt is, kan de SERV nog niet voorspellen.

Wanneer de economie hersteld is, moeten we terugkeren naar een begroting in evenwicht om toekomstige crisissen te kunnen opvangen.
Matthias Diependaele
Minister van Begroting (N-VA)

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) vindt dat de SERV met haar begrotingsadvies de lijn van de regering bevestigt. 'Ook zij stelt dat de Vlaamse regering de maatregelen genomen heeft die noodzakelijk waren in deze crisis. Wanneer de economie hersteld is, moeten we terugkeren naar een begroting in evenwicht om toekomstige crisissen te kunnen opvangen.'

Volgende week worden de economische en maatschappelijke relanceplannen verwacht. Diependaele stelt dat die in lijn liggen met de vraag van SERV en dus werk maken van overheidsinvesteringen. 'Geen structurele uitgaven, maar gerichte maatregelen. Met die investeringen creëren we op termijn een terugverdieneffect waarmee we de Vlaamse economie en samenleving vooruithelpen en klaarmaken voor de toekomst.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud