Vlaamse bouwshift kost 12,5 miljard euro

©Jonas Lampens

Als de Vlaamse overheid eigenaars vergoedt die hun bouwgrond in waarde zien dalen omdat het terrein niet mag worden bebouwd, zal dat naar schatting 12,5 miljard euro kosten.

De bouwshift van de Vlaamse regering kost 12,5 miljard euro. Dat leert een studie van het Nederlandse studiebureau STEC, die op 19 februari werd opgemerkt door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en maandag in De Morgen staat.

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen zes hectare open ruimte. De Vlaamse regering wil dat tegen 2040 herleiden tot nul, zodat geen open ruimte meer wordt aangesneden. Een van de manieren om dat te doen is het recht om te bouwen te schrappen op slecht gelegen bouwgronden. Die worden dan natuur- of landbouwgebied.

Kostprijs

De grote angel in het dossier is de kostprijs. Wie het bouwrecht verliest op een grond, ziet die grond sterk in waarde dalen. De grote vraag die in het Vlaams Parlement voorligt, is in welke mate die 'planschade' wordt vergoed.

Die vergoeding - tegen 100 procent van de waarde - betekent voor de Vlaamse overheid een factuur van 12,5 miljard euro, berekende STEC. Voor die berekening zijn alleen de gronden in aanmerking genomen die op minder dan vijftig meter van de openbare weg liggen.

Als meer afgelegen gronden meegeteld worden, zou de factuur volgens STEC naar 30 miljard euro kunnen stijgen. De Vlaamse meerderheidspartijen spelen met het idee ook het waardeverlies van die gronden gedeeltelijk te vergoeden.

Volgens de VVSG kan een grond in woongebied die plots natuurgebied wordt, tot 540.000 euro per hectare in waarde dalen.

Betonstop

Groen reageert op de studie dat de plannen van de regering niet genoeg doen om de open ruimte te handhaven én te duur zijn.

Eerder berekende STEC dat niets doen aan de ruimtelijke ordening in Vlaanderen de komende 23 jaar tot 33 miljard euro kost. Dat komt vooral omdat een verspreide bewoning tot extra kosten leidt voor pendelverkeer, openbaar vervoer en nutsvoorzieningen.

De vorige Vlaamse regering verslikte zich in haar plannen om de open ruimte te vrijwaren, die toen nog de 'betonstop' heetten. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud