Vlaamse meerderheidspartijen niet op een lijn over verdere regionalisering zorg

©Hollandse Hoogte / Ton Toemen

CD&V en Open VLD zitten niet op dezelfde lijn in de zoektocht naar een betere organisatie van de gezondheidssector in België.

De oproep van Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, om via een nieuwe staatshervorming de gezondheidszorg efficiënter te organiseren heeft in de Wetstraat het debat daarover in gang gezet. Maar de Vlaamse meerderheidspartijen zitten niet volledig op dezelfde lijn.

Cloet zegt dat de versnippering in de organisatie onhoudbaar is. Ze pleit voor een systeem waarbij het Vlaams, Brussels en Waals Gewest verantwoordelijk worden voor hun gezondheidsbeleid, en daarbij naargelang de noden geld uit de federale sociale zekerheid krijgen. Op die manier is de politieke eindverantwoordelijkheid over de zorg duidelijker. 

Cloet was tot 2018 kabinetschef van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). De voorbije maanden gaf ze scherpe kritiek op diens opvolger, CD&V-minister Wouter Beke.

'Ik ben het daar mee eens', zei federaal vicepremier Koen Geens (CD&V) donderdag in 'De ochtend' op Radio 1. 'België functioneert goed als we de bevoegdheden duidelijk regelen zoals bijvoorbeeld in het onderwijs. Maar in tijden van crisis duiken samenwerkingsproblemen op, vooral in domeinen waar de bevoegdheden minder duidelijk zijn afgebakend, zoals zorg en justitie', zegt Geens.

Geens volgt het pleidooi van Cloet om de politieke leiding over de gezondheidszorg aan de gewesten te geven en niet aan de federale regering. Dat laatste zou volgens Geens 'een stap terug naar het verleden zijn'.

Open VLD laat die optie wel open. 'We moeten het huis verbouwen. Er is maar één criterium: een efficiëntere staat', zegt partijvoorzitter Egbert Lachaert.

Hij volgt niet het pleidooi van Cloet om federaal budget te verdelen over de gewesten, die dan instaan voor de uitvoering van het beleid. Ook de kinderbijslag werd in de zesde staatshervorming zo hervormd. 'Vreemde redenering', vindt Lachaert, omdat er met de kinderbijslag geen enkel probleem was toen die nog volledig federaal werd beheerd.

'Voor ons moet de efficiëntere werking van de staat vooropstaan', zegt Lachaert. 'Dat betekent dat bevoegdheden op het niveau worden gelegd dat de beste dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs kan geven. 'Tijdens deze coronacrisis is gebleken dat er nood is aan een meer centrale coördinatie en mogelijkheden om eenvormige en snelle beslissingen te nemen in crisissituaties', zegt Lachaert. 'Voorts is een betere afstemming nodig tussen de organisatie van de gezondheidszorg en het preventief gezondheidsbeleid. Een grotere coördinatie op een hoger niveau sluit niet uit dat de uitvoering op een lager niveau gebeurt in de vorm van maatwerk.'

De oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat het voorstel van Cloet niet ver genoeg gaat. De partij stelt dat de gezondheidszorg een bevoegdheid van de gemeenschappen moet worden, zodat Vlaanderen ook verantwoordelijk wordt voor de zorg aan de Vlamingen in Brussel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud