'Vlaamse overheid kan geen wonderen verrichten voor ouderen'

©BELGA

Minister van Volksgezondheid verdedigt zich tegen kritiek dat de Vlaamse regering te weinig doet op vlak van ouderenzorg. 'Het budget bedraagt jaarlijks 351 miljoen euro.' Toch erkent hij dat te weinig geld is voor bejaarden die veel zorg nodig hebben.

De Vlaamse overheid heeft zich wel degelijk voorbereid op de stijgende zorgkost voor ouderen in de Vlaamse woonzorgcentra. Zo reageert Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zaterdag op een artikel in De Tijd. Dat waarschuwt voor een forse verhoging van de rusthuisfactuur de komende jaren. Vlaanderen krijgt ook de kritiek zich te weinig te hebben voorbereid op de vergrijzingsgolf.

'Die bewering klopt niet', zegt minister Vandeurzen in een communiqué. Volgens hem heeft de zorgverzekering, waarvoor de Vlaming een jaarlijkse bijdrage van 50 euro betaalt, de betaalbaarheid van de niet-medische zorg voor personen die zwaar zorgbehoevend zijn de afgelopen jaren sterk verhoogd. Die personen krijgen elke maand 130 euro. Het budget van de Vlaamse zorgverzekering voor dit jaar bedraagt iets meer dan 351 miljoen euro.

Structurele onderfinanciering

Vandeurzen maakt ook al enkele jaren werk van de uitbreiding van het aantal woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen. Aan de hand van een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd een extrapolatie gemaakt van de mogelijke noodzakelijke groei van woongelegenheden in woonzorgcentra. Volgens de minister zullen er tussen 2014 en 2018 11.570 woongelegenheden bijkomen, een stijging met 16 procent tegenover eind 2013, toen er 71.811 woongelegenheden werden erkend.

Vandeurzen erkent de structurele onderfinanciering van personen met een zware zorgbehoefte, maar vindt dat de Vlaamse overheid op dat vlak ook geen wonderen kan verrichten. 'Sinds men in woonzorgcentra de mogelijkheid heeft gecreëerd tot het verkrijgen van een bijkomende erkenning als rust- en verzorgingstehuis en de financiering ervan (jaren 80), is de federale overheid er nooit in geslaagd om de zorg van personen met een zwaar zorgprofiel te financieren. Vlaanderen is pas sinds 1 juli 2014 bevoegd voor die materie. Vragen dat Vlaanderen de situatie op enkele maanden rechttrekt, is onheus.'

Financiering

De minister wijst er nog op dat vanaf 1 januari 2018 de Vlaamse overheid en niet langer het RIZIV verantwoordelijk is voor de uitbetaling aan de zorgvoorzieningen. 'De RIZIV-financiering en de tegemoetkoming van de hulp aan bejaarden worden ondergebracht in de Vlaamse Sociale Bescherming, alsook het prijzenbeleid met betrekking tot de residentiële zorgvoorzieningen. Dat biedt Vlaanderen de mogelijkheid om een nieuw vraaggestuurd en persoonsvolgend financieringsconcept te ontwikkelen dat de keuzevrijheid van de zorgbehoevende persoon ondersteunt', besluit Vandeurzen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud