Vlaamse regering betaalt energiefactuur technisch werklozen

Vlaams minister-president Jan Jambon. ©Photo News

De Vlaamse regering werkte naar aanleiding van de strengere maatregelen van de nationale Veiligheidsraad een aantal bijkomende steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers uit.

Om de economie te vrijwaren wordt de hinderpremie uitgebreid naar alle bedrijven die moeten sluiten door de maatregelen. Ondernemers die niet langer actief kunnen zijn, krijgen een premie van 4.000 euro voor de komende drie weken en 160 euro per bijkomende dag. Ook horeca-uitbaters die alleen nog een afhaaldienst kunnen organiseren en marktkramers hebben er recht op. Zelfstandigen in bijberoep kunnen de premie krijgen als ze dezelfde sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Ook de crisiswaarborg voor bedrijven die hun schulden niet langer kunnen betalen, wordt versoepeld. Normaal kunnen banken vragen dat de Vlaamse overheid garant staat voor kredieten die ze verlenen aan ondernemingen. De overheid neemt dan 75 procent van de schuld op zich.

Wie door de coronacrisis in moeilijkheden komt, zal ook daarvoor op een waarborg van de Vlaamse overheid kunnen rekenen. De regering voorziet via haar investeringsvehikel PMV in 1.000 leningen van 100.000 euro en dat voor schulden die tot 12 maanden geleden ontstaan zijn. De premie die de onderneming zelf moet betalen om de waarborg te krijgen, daalt van 0,5 naar 0,25 procent.

Daarnaast wil Vlaanderen een oplossing om werknemers die onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid vallen toch te laten werken in sectoren waar nu een acuut personeelstekort is. Dat is echter een federale bevoegdheid. Wie dat wil, kan zich daarvoor al aanmelden bij de arbeidsbemiddelaar VDAB.    

Vrijstelling energiefactuur 

De Vlaamse regering neemt één maand de water- en energiefactuur over van wie technisch werkloos is. Daarvoor maakt de regering per 100.000 technisch werklozen 20 miljoen euro vrij. Het volstaat daarvoor dat één gezinslid technisch werkloos is. Water, gas en elektriciteit mogen in de periode van de maatregelen niet worden afgesloten.

20 miljoen
water- en stroomfactuur
De Vlaamse regering trekt per 100.000 mensen die technisch werkloos zijn 20 miljoen euro uit om hun water- en energiefactuur te betalen.

Om bedrijven niet in logistieke moeilijkheden te brengen, wordt de autofiscaliteit vier maanden niet geïnd bij ondernemers. Aan lokale besturen wordt bovendien gevraagd selectief te zijn in hun heffingen op lokale ondernemingen.

Crèches

Het is ook uitkijken naar een nieuwe levering mondmaskers voor medisch personeel, waarvoor de regering vrijdag 7 miljoen euro vrijmaakte.

De kindercrèches blijven open, om in opvang te voorzien voor kinderen van ouders met een essentieel beroep. De financiën van de crèches worden gegarandeerd voor de verliezen die ze lijden doordat veel ouders hun kinderen zelf opvangen. De vaccinatie van kinderen door Kind en Gezin staat voorlopig on hold tot 5 april.

Paasvakantie

Opvang voor oudere kinderen wordt beperkt. Zo zal de schoolopvang niet langer voor alle kinderen open zijn, maar alleen voor die wier ouders in cruciale sectoren werken (zoals de voeding, de zorg en leerkrachten zelf). Alleen wie echt geen alternatief heeft buiten de grootouders kan nog in de opvang terecht, maar zal dat vanaf nu ook moeten bewijzen. Scholen kunnen daarvoor zelfs een attest vragen van de werkgever. 

Jeugdactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie worden afgelast.

Voor uitzonderlijke gevallen, zoals kinderen in een kwetsbare thuissituatie, internaten en het buitengewoon onderwijs geldt dat niet. 

Jeugdactiviteiten en vakantiekampen mogen ook in de paasvakantie niet doorgaan. De Vlaamse regering overlegt om toch voldoende opvangplaatsen te verzekeren en vraagt aan ouders die het zich kunnen permitteren om geen inschrijvingsgelden terug te vragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud