Vlaamse regering geeft personeel woonzorgcentra 6 procent opslag

©Photo News

De Vlaamse regering trekt 577 miljoen uit om de lonen in de woonzorgsector te verhogen en de werkdruk te verminderen. Het begrotingstekort schiet daardoor naar verwachting naar 2,8 miljard euro volgend jaar.

Vier maanden nadat het ziekenhuispersoneel van de federale regering 6 procent opslag kreeg, heeft ook de Vlaamse regering een sociaal akkoord gesloten voor de woonzorgcentra.

Ze trekt daarvoor vanaf 1 januari jaarlijks 577 miljoen euro uit. Het gros daarvan - 412 miljoen euro - gaat naar hogere lonen. De rest - 165 miljoen euro - moet de werkdruk verlagen via extra aanwervingen en opleiding.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt dat het geld boven op het besliste beleid komt, waarin al op kruissnelheid 652 miljoen euro gaat naar extra plaatsen in de woonzorgcentra.

Hart en portemonnee

Alles samen verhoogt de Vlaamse regering daarmee het welzijnsbudget met 1,1 miljard euro, zegt Jambon. 'We openen ons hart en onze portemonnee', zei de minister-president.

We openen ons hart en onze portemonnee.
Jan Jambon
Vlaams minister-president

Zowel Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) als Jambon spreekt van een nooit gezien sociaal akkoord in de zorgsector. 'Het was ook nodig', zegt Beke.

Opslag

Het bedrag voor de hogere lonen betekent dat wie in de Vlaamse woonzorgcentra werkt, vanaf 1 januari gemiddeld 6 procent opslag krijgt, zei Jambon. Dat is evenveel als wat de werknemers in de ziekenhuizen deze zomer van de federale regering kregen.

Dezelfde opslag geldt behalve voor de woonzorgcentra ook voor de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven voor beschut wonen en de begeleidingsequipes voor palliatieve zorgen.

In de Vlaamse gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdhulp, de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg komt er een koopkrachtverhoging van 4,5 procent.

De Vlaamse regering kwam de voorbije maanden onder druk te staan omdat er in de woonzorgcentra te veel personeel uitvalt. Behalve het leger worden sinds afgelopen weekend nu ook al huisartsen in opleiding ingezet in woonzorgcentra, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro.

Dat de lonen in de ziekenhuizen stegen, dreigde er bovendien toe te leiden dat de mensen uit de woonzorgcentra zouden vertrekken om meer te verdienen in een ziekenhuis. De Vlaamse zorg drong daarom aan op meer geld om de loonkloof te dichten.

Verso en vakbonden

De vakbonden leggen het ontwerpakkoord nu voor aan hun achterban, al zou het verbazen moest die het afschieten. De socialistische vakbond BBTK spreekt van een 'mooi akkoord' waarin haar belangrijkste eisen zijn ingewilligd. Het christelijke ACV zegt dat 'deze erkenning van de dagelijkse inzet van het personeel echt nodig was.' Het liberale ACLVB spreekt van een eerste stap in de goede richting, maar wil nog wachten tot het akkoord concreet wordt om het helemaal te aanvaarden.

Verso, de werkgeversorganisatie van de Vlaamse social profit, spreekt van een noodzakelijke stap in de goede richting. 'Dit akkoord is van toepassing op 17,8 procent van de totale werkgelegenheid in Vlaanderen', zegt directeur Ingrid Lieten, 'met een zwaartepunt in de zorg- en welzijnssectoren. Ik ben blij dat we de eerste noodzakelijke stap hebben genomen en dat de personeelsleden in alle Vlaamse sectoren uitzicht krijgen op een verbetering van hun verloningspakket.' Ook de oppositiepartijen PVDA en Groen verwelkomen het akkoord.

Budget

Door jaarlijks de uitgaven met 577 miljoen euro te verhogen bezwaart de Vlaamse regering haar budget voor de volgende jaren. Dit jaar geeft de Vlaamse regering zes miljard euro uit die ze niet heeft. Volgend jaar is dat - Oosterweel inbegrepen - 2,5 miljard euro. In de begrotingsdocumenten staat het sociaal akkoord echter maar voor 286 miljoen euro ingeschreven. Zonder bijkomende inspanningen schiet het Vlaams begrotingstekort daardoor volgend jaar naar 2,8 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud