Vlaamse regering helpt aardappeltelers en busbedrijven

Vlaams minister-president Jan Jambon op de beelden van de livestream, tijdens de voorstelling van het coronanoodplan. ©BELGA

De Vlaamse regering trekt een kleine 300 miljoen euro uit voor sectoren die extra zwaar getroffen zijn door de coronaschok, zoals cultuur, sport, toerisme en jeugdorganisaties.

Nadat de Vlaamse regering maandag relancemaatregelen voorgesteld heeft om de Vlaamse economie weer op dreef te krijgen, verfijnde ze dinsdag die oefening met een pakket steun voor extra zwaar getroffen sectoren. Het budget daarvoor wordt met de helft opgetrokken tot net geen 300 miljoen euro.

Het gaat om 265 miljoen euro aan subsidies, die niet moeten worden terugbetaald. Er is ook een pakket van 31 miljoen euro aan leningen.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt dat het geld 'zeker niet' zal volstaan om alle geleden schade te vergoeden. 'Zoiets zou onverantwoord zijn tegenover de Vlaamse belastingbetaler.'

Lokale besturen - 87 miljoen euro

De lokale besturen krijgen het grootste deel van het geld. Het is bedoeld voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. De lokale besturen kunnen zelf beslissen hoe ze het geld verdelen. 'We willen vermijden dat sommige verenigingen kapseizen omdat de inkomsten stilvielen en de vaste kosten doorliepen', zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).

Cultuur - 65 miljoen euro

De 411 organisaties die vanuit het Vlaamse cultuurbudget langlopende subsidies ontvangen, krijgen 65 miljoen euro extra. Ze moeten wel een schadedossier opstellen waarin ze aantonen dat ze financieel gezond waren begin maart en door corona verliezen hebben geleden waaraan ze niets konden doen. Een extra voorwaarde om steun te krijgen is dat het geld ook naar freelancers en toeleveranciers zal stromen.

Mensen hebben cultuur nodig en cultuur heeft mensen nodig.
Jan Jambon
Vlaams minister-president en minister van Cultuur

Voor de film- en literatuursector worden de middelen via het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en Literatuur Vlaanderen verdeeld. Zo kunnen ook filmproductiehuizen, arthousebioscopen en schrijvers aanspraak maken op geld uit het noodfonds.

De Vlaamse regering verwacht dat van de 87 miljoen euro uit het gemeentefonds nog eens 20 miljoen naar cultuur zal gaan. Dat maakt samen 85 miljoen euro voor cultuur. ‘Voor wie van cultuur houdt, zijn het verschrikkelijke tijden: emotioneel en financieel’, aldus Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). ‘Mensen hebben cultuur nodig en cultuur heeft mensen nodig.’

Mobiliteit - 47 miljoen euro

De Vlaamse regering schiet de busbedrijven ter hulp. Ze krijgen overbruggingskredieten en een forfaitaire vergoeding per bus die stilstaat. Het budget daarvoor bedraagt 31 miljoen euro. Er gaat 12 miljoen euro naar overbruggingskredieten voor taxibedrijven.

Ook de regionale luchthavens en de aanbieders van deelmobiliteit krijgen extra geld. De Vlaamse regering besliste al de extra verliezen bij De Lijn - 35 miljoen euro - te betalen, maar dat geld wordt buiten het noodfonds gezocht.

Landbouw - 35 miljoen euro

In de landbouwsector krijgen twee beroepsgroepen die extra zwaar zijn getroffen steun. Het gaat om de 800 siertelers, die een groot deel van hun bloemen niet konden verkopen in het voorjaar en die oogst verloren hebben zien gaan.

200 miljoen
verlies
Volgens Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) hebben 800 siertelers 200 miljoen euro verlies geleden. Een groot deel van hun bloemen ging verloren omdat de telers ze dit voorjaar niet konden verkopen.

Volgens Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) hebben ze 200 miljoen euro verlies geleden en krijgen ze nu een schadevergoeding van 25 miljoen euro.

De aardappelboeren krijgen 10 miljoen euro - boven op 13 miljoen uit het Europees budget - omdat ze door de annulering van events en de sluiting van de horeca hun verkoop ineen zagen stuiken. Volgens Crevits ligt in voorraadschuren 880.000 ton aardappelen, waarvan 400.000 ton wellicht verloren is.

Toerisme - 30 miljoen euro

Naar de toeristische sector gaat 30 miljoen euro, al gaat het deels ook om geld dat op het budget Welzijn kon worden geboekt. De Vlaamse regering ondersteunt vooral vakanties voor mensen in armoede en voor mensen met een handicap. Ook naar organisaties voor jeugdvakanties gaat extra geld.

Media - 10 miljoen euro

Mediabedrijven die sowieso subsidies krijgen, krijgen extra geld. Er gaat 3,8 miljoen euro naar de VRT en nog eens zoveel naar regionale omroepen. Ook lokale radio's en 'kleine digitale spelers' krijgen steun.

Onderwijs - 10 miljoen euro

Scholen kregen al extra geld voor de uitgaven die ze deden om hygiëne en social distancing te verzekeren. Nu is in een extra budget voorzien voor de verloren kosten aan geannuleerde schoolreizen.

Sport - 10 miljoen euro

Sportverenigingen krijgen vooral via de lokale besturen steun, maar daar bovenop wordt 10 miljoen euro voor de sportfederaties en de organisatoren van grote sportevents uitgetrokken.

Jeugd - 5 miljoen euro

Dezelfde logica geldt voor jeugdwerk. Boven op de lokale steun is er 5 miljoen euro voor de landelijke jeugdwerking.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud