Vlaamse regering krijgt er betonstop niet door

Koen Van den Heuvel moest als opvolger van Joke Schauvliege dit dossier tot een goed einde brengen. ©BELGA

De uitwerking van de betonstop wordt een zaak van de volgende Vlaamse regering. De regering wil eerst tegemoetkomen aan juridische bezwaren van de Raad van State.

De nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) kan het pakket maatregelen om de betonstop mogelijk te maken niet meer voor de verkiezingen indienen in het Vlaams Parlement. Dat bleek na afloop van de Vlaamse regering vrijdag. Van den Heuvel volgde vorige maand zijn partijgenote Joke Schauvliege op, nadat zij ontslag had genomen.

Het pakket van vier decreten moet de uitvoering van de betonstop mogelijk maken. Dat is de ambitie om in Vlaanderen vanaf 2040 geen nieuwe open ruimte meer aan te snijden. De decreten moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken dat Vlamingen die hun bouwgrond verliezen daar een correcte vergoeding voor krijgen. Ook wil Vlaanderen kwetsbare bossen beter beschermen. 

Dat laatste ligt juridisch moeilijk. Volgens de Raad van State moet daarvoor eerst een milieueffectenrapportage worden opgesteld. De Vlaamse regering gaat in op die vraag, omdat ze anders juridische procedures riskeert die het decreet onderuithalen. 

Maar dat betekent meteen dat de hele betonstop over de verkiezingen wordt getild, want die procedure vraagt tijd. In theorie is het mogelijk alleen voor de bossen meer tijd te nemen en de andere decreten wel goed te keuren, maar het hele pakket is een delicaat politiek compromis dat voor de zomervakantie is bereikt. Door er één steentje uit te nemen valt het geheel uit elkaar.

De beslissing is vooral pijnlijk voor kersvers minister Van den Heuvel, die op de persconferentie niet eens zelf de toelichting mocht geven. Hij had in de Vlaamse regering nog een alternatief juridisch voorstel op tafel gelegd, maar dat zagen de coalitiepartners niet zitten. 

Zelf noemt Van den Heuvel de beslissing goed bestuur. 'We willen geen lege doos naar het parlement sturen die uiteindelijk door juridische procedures tot extra bescherming zou leiden', zegt hij. 'Dat zou weinig effect hebben op lange termijn.' 

Groen

Voor de oppositiepartij Groen zijn deze regeerperiode dan ook vijf verloren jaren, zegt Vlaams Parlementslid Ingrid Pira. 'De betonstop is nochtans een cruciaal instrument in de strijd tegen de klimaatverandering.'

Uitvoering betonstop

Van den Heuvel had een pakket van vier decreten klaar om de betonstop uit te voeren.

Het instrumentendecreet garandeert een correcte vergoeding zodat Vlamingen niet de waarde van hun grond verliezen door de betonstop.

Het decreet over de woonreservegebieden verbiedt nog op slecht gelegen gronden te bouwen.

Het decreet over de bestemmingsneutraliteit vermijdt ellenlange procedures voor de bouw van windmolens.

Tot slot wil Vlaanderen kwetsbare bossen beter beschermen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud