analyse

Vlaamse regering probeert grip te krijgen op PFOS-vervuiling

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. ©BELGA

De Vlaamse regering probeert maandag en dinsdag terug greep te krijgen op de PFOS-vervuiling in Antwerpen, in afwachting van de beslissing over de start van een parlementaire onderzoekscommissie woensdag.

De Vlaamse regering houdt maandagnamiddag een speciale ministerraad met de top van de afvallenmaatschappij OVAM over de vervuiling met de onafbreekbare stof PFOS in Antwerpen. De bedoeling is meer inzicht te krijgen in de situatie - iedere minister neemt een technische deskundige mee naar de ministerraad - en politiek opnieuw grip op het dossier te krijgen.

Die grip is de Vlaamse regering vorige week ontsnapt nadat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in het Vlaams Parlement een parlementaire onderzoekscommissie vroeg naar het dossier, waarvoor ze zelf bevoegd is. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei bovendien dat zijn diensten tot de week daarvoor niet op de hoogte waren van mogelijke gezondheidsproblemen met PFOS. De onzekerheid is zo groot dat op de ministerraad vrijdag werd besproken in welke mate de vergunningen voor de Oosterweelwerken op te lakse OVAM-adviezen zijn gebouwd.

Lozingsvergunningen

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege pakte bovendien afgelopen weekend uit met data waaruit blijkt dat grote industriële bedrijven in de haven lozingsvergunningen hebben voor PFOS, terwijl op de meetpunten in de Schelde sommige milieukwaliteitsnormen zijn overschreden. De informatie staat in het antwoord van Demir op een parlementaire vraagt aan Schauvliege.

Daardoor ontstond de vrees dat de PFOS-vervuiling vandaag nog altijd gebeurt en niet alleen maar een probleem van het verleden is. De indruk ontstond ook dat de zorgen zich niet alleen beperken tot de graafwerken voor de Oosterweelverbinding en de 3M-site in Zwijndrecht, maar tot diep in de Antwerpse haven gaan.

De vrees is onstaan dat de PFOS-vervuiling vandaag nog altijd gebeurt en niet alleen maar een probleem van het verleden is.

Demir duwde die laatste mogelijkheid zondag van zich af. Volgens haar ging het antwoord op de parlementaire vraag over de 6.000 PFAS-stoffen, waarvan PFOS er maar één is. De cijfers gingen bovendien over lozingsvergunningen voor afvalwater én over controlemeetpunten voor afvalwater. En volgens haar kan je een lozingsvergunning bovendien niet koppelen aan te hoge waarden in het Scheldewater. De vervuiling die uit de metingen blijkt, kan namelijk even goed vanuit Duitsland of Frankrijk komen aangestroomd. Ze moet worden aangepakt in een breder beheersplan voor waterkwaliteit, waarbij ook de lozingsnormen worden herbekeken. Zo'n plan is in de maak, zegt de woordvoerder van Demir.

Systeemfouten

De ministerraad met OVAM moet maandag helpen om de vele onduidelijkheden weg te werken. Demir maakte zondag in 'De Zevende Dag' duidelijk dat ze vooral niet begrijpt hoe in 2004 al in wetenschappelijke studies werd gewezen op de gevaren van PFOS, maar met die informatie weinig of niets gebeurde.

'Wat is hier aan de hand?', vroeg ze zich luidop af. 'Is er een gebrekkige informatiedoorstroming? Is er een systeem dat niet werkt zoals het zou moeten werken? Is er te veel verkokering? Het zijn zaken die moeten onderzocht worden.' Ze zei zelf ook verrast te zijn dat het departement Welzijn van de Vlaamse overheid niet op de hoogte was van PFOS-gezondheidsrisico's.

Daarnaast zijn er ook vragen over een dading die 3M en Lantis, dat de Oosterweelwerf beheert, over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht sloten. OVAM was daarbij betrokken. De dading is confidentieel, maar leden van het Vlaams Parlement kunnen ze deze week in alle vertrouwelijkheid inkijken.

Zwijndrecht

Na de OVAM-meeting maandag volgt dinsdag wellicht communicatie over het gezondheidsrisico in en rond Zwijndrecht. De Vlaamse regering stelde daarvoor eerder deze maand een opdrachthouder aan. Op basis van bloedonderzoek, bodem- en waterstalen zou er dan meer duidelijkheid voor de bewoners moeten komen. Vorige week riep de Vlaamse overheid op in een straal van 15 kilometer rond Zwijndrecht - een gebied dat heel de stad Antwerpen, de meeste randgemeenten en een regio tot Sint-Niklaas omvat - voorzichtig te zijn met het eten van eieren van eigen kippen.

De politieke vraag wordt in welke mate CD&V, dat van 2004 tot 2019 de minister van Leefmilieu leverde, in opspraak komt door de onderzoekscommissie.

De OVAM-meeting en de richtlijnen voor de bewoners zouden de Vlaamse regering dan woensdag weer wat vaste grond onder de voeten moeten geven als in de plenaire vergadering opnieuw de vragen komen. Eveneens woensdag wordt zo goed als zeker beslist tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de vervuiling. De politieke vraag daarbij wordt in welke mate CD&V, dat van 2004 tot 2019 de minister van Leefmilieu leverde, in opspraak komt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud