Advertentie
Advertentie
Advertentie

Vlaamse regering sluit sociaal akkoord met sluiswachters

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt met de ambtenarenvakbonden over de hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut.