Vlaamse regering verdubbelt investeringen in fietspaden

©Frederik Beyens

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) plant volgend jaar 335 miljoen euro investeringen in fietsinfrastructuur, bijna dubbel zoveel als dit jaar.

De Vlaamse regering kondigt grote investeringen in de fiets aan. Van het relanceplan van 4,3 miljard euro dat de regering-Jambon vorige week aankondigde, gaat 885 miljoen euro naar mobiliteit en openbare werken. Daarvan wil de bevoegde minister Lydia Peeters (Open VLD) een derde aan fietsinfrastructuur uitgeven, verklaarde ze vrijdag op een persconferentie.

Volgens de minister is de stijging van het budget het gevolg van de groeiende populariteit die de fiets geniet sinds de lockdown. 'De Vlaming heeft de fiets herontdekt voor de dagelijkse mobiliteit. Die positieve tendens moeten we aanhouden', zegt ze.

In 2021 plant Peeters in totaal 335 miljoen euro investeringen in de fiets, bijna dubbel zoveel als de 180 miljoen euro die daarvoor dit jaar is gebudgetteerd. Daarmee haalt de Vlaamse regering drie jaar vroeger dan gepland de doelstelling om het fietsbudget op te krikken tot 300 miljoen euro per jaar. De Vlaamse overheid kreeg de voorbije jaren evenwel geregeld kritiek omdat ze dat fietsinvesteringsbudget kunstmatig opdrijft met allerlei niet-fietsgerelateerde posten, bijvoorbeeld voor bodemsanering of archeologisch onderzoek.

Zwarte punten

Met het extra budget wil minister Peeters vooral de rampzalige kwaliteit van de Vlaamse fietspaden aanpakken. Vorige week bleek uit een rapport van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer dat amper 45,8 procent van de fietspaden langs gewestwegen aan de normen voldoet. 'Dat is erbarmelijk slecht', erkent Peeters. 'We moeten daar verandering in brengen.'

Naast het extra budget voor de fiets, maakt de regering ook 300 miljoen euro vrij voor verkeersveiligheid. Daarmee wil Peeters in de eerste plaats de 479 bestaande 'zwarte punten' in Vlaanderen versneld wegwerken. De minister verwees zelf naar het tragische geval van een jonge fietster die twee jaar geleden in Gent overleed op een kruispunt dat al 15 jaar op de lijst van zwarte punten stond, maar pas volgend jaar heringericht wordt. 'Het duurt allemaal veel te lang', zei Peeters.

De realiteit is dat ik vandaag nog altijd fietspaden tegenkom waarvan ik beschaamd ben dat ik ervoor bevoegd ben.
Lydia Peeters
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Volgens Peeters wacht de Vlaamse overheid vandaag te vaak op de renovatie van nutsleidingen om de fietsinfrastructuur aan te pakken. 'De aanleg van nutsleidingen duurt 8 à 10 jaar. We kunnen daarop niet blijven wachten. De realiteit is dat ik vandaag nog altijd fietspaden tegenkom waarvan ik beschaamd ben dat ik ervoor bevoegd ben.'

De Fietsersbond reageert positief op de budgetverhoging van de Vlaamse regering, maar plaatst ook kanttekeningen. 'Wij stellen ons de vraag of de administratie mee kan en alle plannen ook zal realiseren op het terrein', zegt woordvoerder Wies Callens. 'Maar als dat lukt, zetten we een grote stap in de goede richting.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud