Vlaamse regering verlengt arbeidskaart migranten

Vooral in de landbouw zijn extra handen welkom. ©Hollandse Hoogte / Rob Voss

Arbeidsmigranten die door de coronacrisis niet naar hun land kunnen terugkeren, mogen 90 dagen langer in België blijven. Ze kunnen in die periode ook werken.

‘We geven werkgevers en zelfstandigen meer flexibiliteit en ademruimte in hun tewerkstellingsbeleid’, zegt minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V).

Een van die maatregelen is een versoepeling van de arbeidsmigratie. Wie als arbeidsmigrant door corona niet naar zijn land kan terugkeren, kan een verlenging van 90 dagen krijgen voor zijn arbeidskaart. Daardoor kunnen de migranten tijdens hun verlengde verblijf ook werken.

Daarnaast worden de voorwaarden voor enkele premies versoepeld, zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen met een arbeidshandicap. Om daarvan te kunnen genieten moeten zelfstandigen aantonen dat hun bedrijfsinkomen hoog genoeg is. Wie wil mag het inkomen tijdens de crisismaanden buiten beschouwing laten om toch een beroep te kunnen doen op de premie.

Langdurig werkzoekenden

Werkgevers die langdurig werkzoekenden werk geven, krijgen daarvoor een aanwervingspremie. Die varieert naargelang het aantal uren dat de werknemer effectief werkt. Veel werknemers werken door corona minder. Daarom heeft de regering besloten de berekening te baseren op de maanden voor de crisis.

Werkzoekende 45-plussers die de overstap maken naar het ondernemerschap kunnen een transitiepremie krijgen. De termijn voor het indienen van het aanvraagdossier wordt met drie maanden verlengd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud