Vlaamse regering vraagt aanpassing systeem salariswagens

'Een aanpassing van het systeem van salariswagens is vanuit mobiliteits- en milieuoogpunt aangewezen', vindt de regering-Jambon. ©ROBIN UTRECHT

In haar nieuwe Luchtbeleidsplan maant de Vlaamse regering het federale niveau aan het systeem van salariswagens aan te passen. Van een slimme kilometerheffing voor personenwagens is geen sprake in het plan.

De vorige Vlaamse regering had een plan klaar om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren, maar dat raakte niet definitief goedgekeurd. Eind vorig jaar dwong milieu-organisatie Greenpeace voor een rechtbank af dat het plan er binnen het jaar moest komen. Voor elke dag vertraging werden er dwangsommen in het vooruitzicht gesteld.

Vrijdag keurde de nieuwe Vlaamse regering, als een van haar eerste beleidsdaden, het Luchtbeleidsplan goed. Het belangrijkste verschil met het ontwerp is dat er geen sprake meer is van een slimme kilometerheffing.

Het plan zegt dat de Europese luchtkwaliteitsnormen 'zo snel mogelijk' nergens meer zullen worden overschreden. Tegen 2030 moet de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid worden gehalveerd ten opzichte van 2005.

Vergroening

Daarvoor mikt Vlaanderen onder meer op een vergroening van het wagenpark.

'Vlaanderen heeft niet de mogelijkheid om een verkoopsverbod voor diesel in te voeren', stelt de regering vast. 'Wel kan via financiële stimuli de aankoop van alternatieven voor diesel gepromoot worden. (...) We bekijken hoe we zero-emissievoertuigen goedkoper kunnen maken en welke andere stimulansen er gegeven kunnen worden om voor de zero-emissievoertuigen de prijskloof te overbruggen.'

Die passage is opvallend, want vrijdag voerde de regering de premie voor zero-emissievoertuigen af. De verkeersbelasting zal wel verder worden hervormd in het voordeel van groenere wagens.

Het bezit van een salariswagen en de terugbetaling van de brandstofkosten leiden tot meer gereden kilometers. Een aanpassing is dan ook aangewezen.

'Het bezit van een salariswagen en de terugbetaling van de brandstofkosten leiden tot meer gereden kilometers', luidt het verder. 'Een aanpassing van dit systeem is vanuit mobiliteits- en milieuoogpunt dan ook aangewezen.' Dat moet op federaal niveau gebeuren.

Milieukenmerken van de wagen zouden sterker moeten doorwegen bij de berekening van het voordeel van alle aard, vindt de ploeg van minister-president Jan Jambon. 

Vlaanderen werkt daarnaast een kader uit voor ultralage-emissiezones (ULEZ), wat steden en gemeenten de mogelijkheid moet geven om alle voertuigen met een verbrandingsmotor te weren uit de centra.

Kachels

Voor de gezinnen mikt het Luchtbeleidsplan op de al aangekondigde 'green deal' met de sector van verwarmingstoestellen. De overheid 'zal een systeem ontwikkelen dat het meeste geschikt is om de oude en vervuilende kachels en open haarden uit te faseren.'

'De luchtkwaliteit verbetert jaar na jaar, in tegenstelling tot de perceptie', zegt bevoegd minister Zuhal Demir. 'Als we samen alle verschillende acties uit dit plan tot een goed einde brengen, dan herleiden we het aantal woonlocaties die aan te hoge concentratie stikstofdioxide worden blootgesteld tot nul. Maar uiteraard zal de uitvoering van het plan gemonitord moeten worden en waar nodig bijgestuurd.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud