Vlaamse regering wil jaarlijks 11.000 Vlamingen extra aan het werk

De VDAB richt zich specifiek op vier doelgroepen.

Wie ziek is, geen diploma heeft, thuis blijft voor de kinderen of een migratie-achtergrond heeft, wordt harder aangespoord aan het werk te gaan.

De Vlaamse regering stelde vrijdag een akkoord voor met de vakbonden en werkgevers om de komende jaren 120.000 mensen extra aan het werk te krijgen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) noemde het de belangrijkste doelstelling van het regeerakkoord.

Rekening houdend met economische groei - die extra jobs creëert - en gepensioneerden die de arbeidsmarkt verlaten, moeten jaarlijks 11.000 extra mensen aan het werk bovenop de verwachte evolutie van de werkgelegenheid.

Om dat te doen zal de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) anders werken. 'Vroeger was de filosofie van de VDAB om te strijden tegen de werkloosheid', zegt Unizo-topman Danny Van Assche, die de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) voorzit. 'Nu wordt de opdracht vacatures van bedrijven in te vullen.'

Doelgroepen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) legde vrijdag uit dat de VDAB harder zal werken om mensen uit vier doelgroepen te bereiken en individueel te begeleiden.

Het gaat om jongeren zonder een diploma, die niet in opleiding zijn of in contact met de VDAB; de 130.000 Vlamingen die ziek zijn en niet langer een arbeidscontract hebben; Vlamingen met een leefloon, van wie een op de vijf uitstroomt naar werk; en Vlamingen die thuis blijven om voor kinderen en ouderen te zorgen, en misschien in de professionele zorgsector vacatures kunnen invullen. Bij die vierde groep gaat het vaak om mensen met een migratie-achtergrond. 

 Ook doelgroepen als 60-plussers, vluchtelingen en mensen met een handicap kwamen in aanmerking voor de extra VDAB-begeleiding. Jambon suggereert dat 60-plussers de volgende doelgroep kunnen worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud