netto

Vlaamse regering wil lagere registratierechten

Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) wil dat een hervorming van de registratierechten budgetneutraal verloopt. ©Photo News

De Vlaamse regering wil ‘een globaal lager tarief’ voor de registratierechten die bij de aankoop van een huis betaald worden.

Wie vandaag ‘een bescheiden woning’ koopt, moet geen 10 maar 5 procent belastingen betalen op de totale aankoopsom. Of een woning bescheiden is of niet, hangt af van het kadastraal inkomen (KI) dat op het huis of appartement rust - de grens is een KI van 745 euro.

De bestaande gunstmaatregelen zullen geheroriënteerd worden naar een globaal lager tarief voor de enige en eigen gezinswoning.
Annemie Turtelboom
minister van Financiën en Begroting

Dat kadastraal inkomen is al sinds 1975 niet meer herzien. Statige herenhuizen in de binnenstad genieten daardoor soms nog van een klein beschrijf, terwijl veel kleinere, maar recentere appartementen er zelden onder vallen. Dat betekent vaak een verschil van vele duizenden euro’s meer of minder registratierechten.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) wil die ‘historisch gegroeide onrechtvaardigheidrechttrekken en zegt in haar beleidsnota dat ‘de bestaande gunstmaatregelen zullen geheroriënteerd worden naar een globaal lager tarief voor de enige en eigen gezinswoning.’ Dat moet een ‘transparanter en efficiënter’ systeem opleveren.

De hele operatie moet budgetneutraal verlopen. Een mogelijke oplossing is dus dat het geld dat vrijkomt door het klein beschrijf af te schaffen, te gebruiken om het tarief van de registratierechten te verlagen, zo schrijft De Standaard. Maar het kabinet-Turtelboom laat intussen weten dat dit nog geen uitgemaakte zaak is. 'Het is veel te vroeg om te concluderen dat het klein beschrijf wordt afgeschaft.'

3-5-7-10-formule

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) heeft een voorstel voor de hervorming. Ze wil een systeem met schalen van 3 tot 10 procent. 'Op de eerste schijf, tot 200.000 euro, betaal je 3 procent. Tussen 200.000 en 300.000 euro betaal je 5 procent. Tussen 300.000 en 400.000 euro 7 procent en op alles daarboven 10 procent', stelt ze.

Voor woningen met een E-peil lager dan 50 (goede energieprestatie) wil Van Volcem een vrijstelling van de registratierechten voor de eerste schijf van 100.000 euro.

Reacties

De Confederatie van Immoberoepen reageert tevreden dat de Vlaamse regering de registratierechten wil vereenvoudigen en verlagen, al is het wachten op het resultaat van de oefening en de exacte modaliteiten. Het zal van de uiteindelijke tarieven en de behandeling van de abattementen (belastingvrije schijven) afhangen of de vernieuwing een verbetering inhoudt. Volgens de CIB moet een verlaging van de fiscale druk op het moment van de aankoop het doel zijn. Ze wijst erop dat de koper in België nu gemiddeld 13,4 procent van de aankoopprijs aan de fiscus betaalt, waar het Europese gemiddelde op 5,3 procent ligt. 

De oppositiepartijen geloven niet dat het tegelijk budgetneutraal kan en aan een globaal lager tarief. Parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) wijst op een studie van de FOD Financiën waaruit blijkt dat in 2010 54,90 procent van de verkochte woningen onder het klein beschrijf viel. Toch lag het gemiddelde KI op net geen 800 euro. 'Het kleinere aantal dure woningen trekt het gemiddelde omhoog. Het gaat dus om erg dure woningen. Als je daarvoor de rechten verlaagt, is dat niet haalbaar zonder de registratierechten bij de goedkope woningen te verhogen als je budgetneutraal wil blijven.'

Het kabinet van Turtelboom benadrukt dat het hele systeem integraal moet worden bekeken. 'We gaan mensen die een klein huis kopen niet meer doen betalen dan nu. Een hogere belastingvrije schijf zou de registratierechten voor hen bijvoorbeeld kunnen beperken. Maar er is nog niets beslist.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud