Advertentie

Vlaamse schade door overstroming geschat op 120 miljoen euro

De schade in Vlaanderen is klein bier vergeleken met die in Wallonië. ©Photo News

De schade na de waterramp kan voor Vlamingen oplopen tot 123 miljoen euro. Dankzij een akkoord met de verzekeringssector en extra inspanningen van de Vlaamse regering wordt die volledig vergoed.

De waterramp van midden juli hield het lelijkst huis in Wallonië, maar ook in Vlaanderen - vooral in Limburg - veroorzaakten de overstromingen schade. Die wordt door de Vlaamse overheid voor het eerst ingeschat: de schade na de watersnood zou tussen 90 en 123 miljoen euro bedragen.

Vlaamse gezinnen en bedrijven mogen echter op beide oren slapen. De overheid en de verzekeringssector staan garant dat alle Vlamingen met een brandverzekering voor 100 procent vergoed worden voor de opgelopen schade.

Inspanning

De verzekeringssector neemt 44 miljoen euro van de vergoeding voor zijn rekening. Nochtans kan die bij natuurrampen in Vlaanderen de uitbetaling beperken tot 22 miljoen euro. Om te vermijden dat verzekeraars in ademnood komen, stelde de Vlaamse regering vorige week dat plafond in. Tegelijk bedong ze via de sectorvereniging Assuralia dat verzekeraars hun inbreng in de schadeclaims door de watersnood van juli verdubbelen.

79 miljoen
De regering maakt tussen 49 en 79 miljoen euro vrij via het Vlaamse rampenfonds. De verzekeringssector neemt 44 miljoen euro van de vergoeding voor zijn rekening.

De rest van de schade zal de Vlaamse overheid betalen. De regering maakt tussen 49 en 79 miljoen euro vrij via het Vlaamse rampenfonds. In dat fonds, dat de voorbije jaren gespijsd is via de Vlaamse begroting, zit 190 miljoen euro. 100 miljoen euro is gereserveerd voor schade na natuurrampen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Vlaamse regering is opgetogen dat getroffen Vlamingen elke euro schade gecompenseerd zien. 'De verzekeraars zijn bereid een stuk meer bij te dragen dan de verzekeringswet oplegt. Als overheid dekken we het verschil, zodat niemand in de kou blijft staan', zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Voor ons was het absoluut belangrijk dat zo veel mogelijk Vlamingen worden geholpen', zegt minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

Volgens Hein Lannoy, CEO van Assuralia, bewijst dit akkoord dat de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. 'Door de krachten te bundelen met de Vlaamse overheid hopen we dat slachtoffers van de ramp snel weer de draad kunnen oppikken.'

Aankloppen bij één instantie

Diependaele hoopt dat de getroffenen zo snel mogelijk hun geld zien. 'Dankzij het akkoord kunnen we daar werk van maken. We hebben ook geprobeerd de rompslomp zo veel mogelijk te beperken. Mensen zullen niet bij verschillende instanties moeten aankloppen, alleen bij hun verzekeraar. De verzekeringssector zal daarom de bijdrage van het Vlaams Gewest prefinancieren.'

Mensen zullen niet bij verschillende instanties moeten aankloppen, alleen bij hun verzekeraar.
Matthias Diependaele (N-VA)
Vlaams minister van Financiën

Ook wie schade opliep die niet verzekerd was, kan een schadevergoeding aanvragen. 'De Vlaamse regering legt de laatste hand aan de erkenning van de watersnood als ramp. Daardoor kunnen burgers, landbouwers en openbare instellingen hun schade die niet onder de brandverzekering valt, melden bij het rampenfonds', zegt Jambon.

Klein bier

De inspanningen van 44 miljoen euro van de Vlaamse verzekeraars zijn klein bier vergeleken met die van hun Waalse tegenhangers. In augustus bereikte de Waalse regering een akkoord met de verzekeraars dat die voor 590 miljoen euro aan schadeclaims zullen betalen. De sector drijft zo haar inspanningen op tot 270 miljoen euro boven het wettelijke plafond.

Ook de restfactuur die bij de Waalse overheid dreigt te vallen is een stuk groter. Ramingen gaan uit van een totale schade van 1,3 tot 1,7 miljard euro. Alle verzekerde schade boven 590 miljoen euro is voor rekening van de Waalse overheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud