Vlaamse 'spending review' moet begroting beteugelen

©Photo News

De administratie moet dit jaar een grote controle op de Vlaamse uitgaven doen. Minder doeltreffende bestedingen kunnen daardoor uit de begroting geschrapt worden.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) plant dit jaar een 'brede heroverweging' van de uitgaven. Hij wil van elke euro die de Vlaamse overheid uitgeeft bekijken of die de vooropgestelde doelen bereikt. Vlaanderen heeft immers niet de traditie om zoals de Nederlandse overheid haar uitgaven jaarlijks door te lichten.

Diependaele zal aan zijn administratie vragen alle bestedingen - van AI-steun tot zorgsubsidies - onder de loep te nemen. Ze moet bekijken hoe doeltreffend de uitgave is, of er neveneffecten zijn, of de taak niet beter wordt overgelaten aan de privésector of leidt tot administratieve overlast.

Woonbonus

De minister ziet in de afschaffing van de woonbonus een voorbeeld voor de uitgavencontrole. 'Toen de regering de woonbonus in 2005 invoerde, leek dat een goede maatregel. Latere studies toonden aan dat hij een opwaartse druk uitoefende op de prijzen. Daardoor haalden we het initiële doel om jonge gezinnen aan een woning te helpen niet en hebben we hem geschrapt', zegt hij.

Een stuurgroep bestaande uit Marion Debruyne, decaan van Vlerick Business School, econoom Ivan Van De Cloot en hoogleraar publieke economie Wim Moesen (KU Leuven) moet die onderneming mee in goede banen leiden.

Menu

De administratie zal een menu opstellen waaruit de regering besparingen of hervormingen kan kiezen. Bij besparingsrondes kan ze keuzes maken en eerst minder prioritaire uitgaven schrappen.

Diependaele wijst erop dat het doel van de heroverweging niet louter een besparingsronde is. 'Onlangs maakten we een spending review van de dienstencheques. Die bleken aan onze doelstellingen te voldoen: zwartwerk tegengaan, laaggeschoolden aan het werk krijgen en de combinatie werk-gezin makkelijker maken.'

Maar uitgaven met een bedenkelijke maatschappelijke meerwaarde, zoals de brochure voor de aanleg van een hondenwei of de kookapp van een half miljoen euro zijn volgens Diependaele 'voorbeelden die bij een heroverweging naar boven kunnen komen'.

Tekort 4,1 miljard

De minister van Financiën wil die spending review de komende jaren verankeren in de Vlaamse begroting. Hij hoopt dat de uitgavencontrole klaar is voor de begrotingsopmaak van 2022, zodat er al wat laaghangend fruit geplukt kan worden. Al is de timing naar eigen zeggen krap.

De doorlichting maakt samen met de invoering van een subsidiedatabank en een uitgavennorm - de inkomsten bepalen wat de regering kan uitgeven en niet omgekeerd - deel uit van een beteugeling van de begroting. De sociale partners schatten immers dat het tekort dit jaar oploopt tot 4,1 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud