Vlaams statiegeld ten vroegste in 2023

De Vlaamse regering bij het begin van de 20 uur durende ministerraad. ©BELGA

De verpakkingssector zal gevraagd worden om statiegeld verplicht in te voeren als de doelstellingen inzake afval en zwerfvuil tegen 2023 niet worden bereikt.

De Vlaamse regering stelt de verpakkingssector mee financieel verantwoordelijk voor het behalen van scherpe doelstellingen. Tegen 2022 moet 90 procent van de drankverpakkingen ingezameld én gerecycleerd worden, en tegen 2025 wordt 95 procent van alle huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd.

We hebben een belangrijk akkoord kunnen sluiten over een aantal bepalende dossiers voor de omslag naar een proper, duurzaam en koolstofarm Vlaanderen.
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Als deze doelstellingen 'op significante wijze' niet gehaald worden, moet de verpakkingssector forse boetes betalen. Dat stelt het verpakkingsplan van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V), dat de regering vrijdagnacht goedkeurde.

Het afvalplan omvat ook een verbod op het gebruik van plastic zakjes en het verplichte gebruik van herbruikbare bekers op evenementen.

Geen statiegeld

Statiegeld komt er voorlopig niet. Ter herinnering: CD&V was voor de invoering van statiegeld, de N-VA en Open Vld zagen het niet als dé oplossing voor het zwerfvuilprobleem. Ook de handel en verpakkingssector liepen storm tegen het idee.

Als de doelstellingen uit het verpakkingsplan in 2023 niet zijn gerealiseerd, zal de Vlaamse regering de sector 'vragen om een statiegeldsysteem te organiseren of een veralgemeend beloningssyteem in te voeren'.

Dat laatste systeem werkt zoals een 'papierslag'. Gemeenten kunnen een inzamelactie van zwerfvuil organiseren, waarbij de vrijwilligers een beloning krijgen voor het opgehaalde zwervuil. 

Minister Schauvliege liet eerder nochtans blijken dat het statiegeld een essentieel onderdeel van haar verpakkingsplan was. 

Statiegeld is geen doel op zich. We moeten plastic aanpakken en daarvoor hebben we nu een ambitieus plan.
Joke Schauvliege
Minister van Omgeving

'Statiegeld is geen doel op zich', zei Schauvliege zaterdag op de persconferentie. 'We moeten plastic aanpakken en daarvoor hebben we nu een ambitieus plan.'

Uitbreiding PMD

Naast de uitbreiding van de PMD-zak naar alle huishoudelijke plastic verpakkingen, zal de verpakkingssector ook moeten inzetten op veel meer inspanningen op het gebied van zogeheten out-of-home- en on-the-go-consumptie.

Een ander onderdeel van het plan richt zich op ecodesign. Verpakkingen moeten zo ontworpen worden dat dat ze volledig circulair worden. Om dat te bereiken moet het verschil in de groene-punt-bijdrage tussen de 'circulaire' verpakkingen en de niet-recycleerbare verpakkingen veel groter worden.

Om de circulaire economie in Vlaanderen verder te ontwikkelen is het ook belangrijk dat geïnvesteerd wordt in recyclagecapaciteit. Ten slotte besteedt het plan ook aandacht aan e-commerce en aan het fenomeen van de grensaankopen. Voor de verpakkingen die zo op de markt komen in Vlaanderen, moeten dezelfde spelregels gelden.

Zomerakkoord

Het afvalplan past in het zomerakkoord dat de Vlaamse regering zaterdag afrondde. Na een marathonvergadering van zo'n 20 uur, met enkele onderbrekingen, worstelden de ministers van de regering-Bourgeois zich door de zowat 180 agendapunten. Maar ook over andere knelpuntdossiers werden knopen doorgehakt.

In het Vlaamse klimaat- en energieplan zitten een pakket maatregelen waarmee Vlaanderen tegemoet wil komen aan de Europese doelstellingen tegen 2030. Het energieverbruik van gebouwen, de industrie en transport moet fors omlaag, terwijl het aandeel hernieuwbare energie omhoog moet.

Verder zijn de Vlaamse ministers het eens over de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Daarbij zal het tarief variëren naargelang de plaats en het tijdstip waarop men zijn auto gebruikt. De heffing komt in de plaats van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). De concrete uitwerking en invoering wordt wel overgelaten aan de volgende Vlaamse regering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud