Vlaamse werkloosheid duikt naar dieptepunt

©Photo News

Vlaanderen telde vorig jaar gemiddeld 212.700 werklozen per maand. Dat zijn er 12.100 minder in een jaar tijd en het laagste niveau sinds 2012.

Dat leren cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB. Van de Vlamingen tussen 18 en 65 jaar was vorig jaar 7 procent op zoek naar een job. Door de aantrekkende economie daalde de werkloosheidsgraad naar het laagste niveau in vijf jaar tijd.

‘Economisch was 2017 een goed jaar’, legt Willem Vansina, arbeidsmarktspecialist bij de VDAB, uit. ‘Daardoor komt er krapte op de arbeidsmarkt, wat te merken is aan de daling van de werkloosheid en aan het stijgende aantal vacatures. Bedrijven krijgen het steeds moeilijker om nog personeel te vinden.’

Meer mensen moeten werk zoeken

Als je de extra werklozen als gevolg van beleidsmaatregelen buiten beschouwing laat, is de crisis al grotendeels verteerd.
Willem Vansina
arbeidsmarkspecialist VDAB

Hoewel de werkloosheidsstatistieken anders doen uitschijnen, heeft de Vlaamse werkloosheid weer bijna het niveau van voor de economische crisis van 2008 bereikt. ‘Toen waren er minder mensen ingeschreven als werkzoekend, maar dat heeft er vooral mee te maken dat een deel van hen toen niet werd opgenomen in de cijfers’, zegt Vansina. 

‘Sindsdien zijn de regels strenger geworden en moeten meer mensen zich als werkzoekend inschrijven bij de VDAB en zich beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld langdurig zieken en mensen met een leefloon worden nu veel vaker naar de VDAB doorverwezen dan tien jaar geleden.’ 

Ook de activeringsmaatregelen voor 55-plussers maken dat meer mensen in de werkloosheidscijfers terechtkomen.

‘Bruggepensioneerden en mensen ouder dan 60 jaar moesten zich vroeger niet beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt en verdwenen daardoor uit de statistieken’, zegt Vansina. ‘Nu moeten ze zich wel inschrijven bij de VDAB, waardoor meer mensen in de werkloosheidscijfers worden meegeteld.' 

'Als je de extra werklozen als gevolg van beleidsmaatregelen buiten beschouwing laat, is de crisis al grotendeels verteerd. We zitten opnieuw in de situatie van een krappe arbeidsmarkt.’

Werkzaamheidsgraad hinkt achter

Vooral mensen met een migratieachtergrond en vijftigplussers krijgen we in Vlaanderen nog onvoldoende aan het werk.
Sarah Vansteenkiste
Coördinator van het Steunpunt Werk van de KU Leuven

Sarah Vansteenkiste, de coördinator van het Steunpunt Werk van de KU Leuven, waarschuwt dat de daling van de werkloosheid geen reden is voor overdreven euforie. ‘Werkloosheidsgraden geven niet het totale plaatje, omdat niet iedereen zonder job ook ingeschreven is als werkloze. Belangrijker is om te kijken naar de werkzaamheidsgraad, het percentage mensen dat effectief aan de slag is’, zegt Vansteenkiste. 

Vlaanderen heeft daar nog werk aan de winkel. ‘Het doel is om tegen 2020 76 procent van de beroepsbevolking aan het werk te krijgen. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we dat niet halen. We stevenen af op een werkzaamheidsgraad van 74 procent’, zegt Vansteenkiste. ‘Vooral mensen met een migratieachtergrond en vijftigplussers krijgen we in Vlaanderen nog onvoldoende aan het werk.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect