Vlaamse werkloosheid op laagste peil in tien jaar

De daling van de werkloosheid gaat gepaard met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. ©BELGAIMAGE

De Werkloosheidsgraad zakt voor het eerst tot niveau van voor de crisis in 2008.

Bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB stonden vorig jaar gemiddeld 196.000 werklozen ingeschreven. Dat zijn er 16.700 minder dan in 2017, blijkt uit de cijfers die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gisteren bekendmaakte. Het is al geleden van 2007, het jaar voor het uitbreken van de economische crisis, dat het aantal werklozen nog zo sterk is afgenomen.

Dankzij de gunstige conjunctuur en activeringsmaatregelen daalde de Vlaamse werkloosheidsgraad naar zijn laagste peil in tien jaar tijd. Van de Vlamingen tussen 18 en 65 jaar oud stond vorig jaar nog 6,4 procent ingeschreven als werkloze. In 2017 bedroeg de Vlaamse werkloosheidsgraad 7,1 procent.

In sommige gemeenten, in Oost- en vooral West-Vlaanderen, is de werkloosheidsgraad zelfs gezakt onder de magische grens van 3 procent. Van dat stukje werkloosheid wordt aangenomen dat het altijd deel zal uitmaken van een normale arbeidsmarkt. Het duurt sowieso even voor schoolverlaters en mensen die hun job verliezen een baan vinden.

Krapte

De daling van de werkloosheid gaat gepaard met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven raken steeds moeilijker aan personeel. In de twaalf maanden tot en met november telde Vlaanderen een recordaantal van 287.000 vacatures, waarvan er 82.100 niet ingevuld raakten.

©Mediafin

Toch heeft Vlaanderen nog niet de potentiële ondergrens van de werkloosheid bereikt, zegt Stijn Baert, arbeidsmarkteconoom aan de UGent. ‘We hebben nog altijd een substantiële groep langdurig werklozen die eigenlijk aan de slag zouden kunnen.’

Van alle Vlaamse werklozen zit een derde al langer dan twee jaar thuis. Iets meer dan 7.000 mensen staan zelfs al meer dan tien jaar ingeschreven bij de VDAB. ‘Vlaanderen zit dus nog niet aan de normale frictionele werkloosheid’, zegt Baert. ‘Voor het merendeel van de openstaande vacatures is geen scholing of ervaring vereist. Met de nodige stimuli moet het dus lukken meer mensen aan het werk te krijgen.’

De daling van de werkloosheidscijfers komt er ondanks de aangescherpte regels. Door verschillende maatregelen zit nu een groter deel van de inactieven vervat in de werkloosheidsstatistieken dan tien jaar geleden.

Vlaanderen telt nog altijd een substantiële groep langdurig werklozen die geactiveerd kunnen worden.
Stijn Baert
Arbeidsmarkteconoom UGent

Langdurig zieken en mensen met een leefloon moeten zich nu vaker inschrijven bij de VDAB dan vroeger. Ook werkloze 60-plussers en bruggepensioneerden zijn niet langer vrijgesteld. Ze moeten zich via de VDAB beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt, waardoor ze in de werkloosheidscijfers belanden.

Als daarmee rekening wordt gehouden, betekent de evenaring van de werkloosheidscijfers van voor de crisis dus eigenlijk een verbetering ten opzichte van die periode.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n