Vlaamse ziekenhuizen scoren goed op zorgkwaliteit

Uit de overheidsgestuurde inspectie blijkt dat Vlaamse ziekenhuizen goed scoren op zorgkwaliteit. ©Hollandse Hoogte / Flip Franssen

De algemene ziekenhuizen in Vlaanderen scoren zeer goed op het vlak van zorgkwaliteit. Dat blijkt uit de twee recentste inspecties van de Vlaamse Zorginspectie, die de rapporten woensdag voorstelde.

De Vlaamse Zorginspectie is een van de drie manieren waarop de zorg in Vlaamse ziekenhuizen wordt gecontroleerd. Dat gaat uit van de Vlaamse overheid. Om de twee jaar wordt een bepaald zorgtraject van elk ziekenhuis onder de loep genomen. Tussen 2018 en 2019 werd de kwaliteit van de cardiologie, de chirurgie en de internistische zorg gecontroleerd. Inspecteurs komen onaangekondigd langs, maar de eisen zijn vooraf opgesteld in samenspraak met de sector.

De inspanningen werpen hun vruchten af.
Katrien Moykens
Secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De inspectie concludeert dat de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen goed scoren. Voor cardiologie, waarvan het zorgtraject voor het eerst aan de kwaliteitstoets werd onderworpen, waren de bezochte ziekenhuizen voor 94 procent van de gecontroleerde parameters in orde. Bij chirurgie en internistische zorg ging het om een herhalingsronde waarbij de aandachtspunten van de vorige inspectie werden hernomen. Zij scoorden 95 procent van de parameters.

De inspecteurs gingen onder meer na of de levensreddende toestellen voldoende onderhouden worden, of er altijd genoeg medewerkers beschikbaar zijn voor urgenties, of het operatiemateriaal steriel is en of alle werknemers de regels rond handhygiëne goed opvolgen.

Knipperlicht

Toch waren er ook werkpunten. Zo werkte het systeem voor reanimatieoproepen bij 1 op de 6 cardiologieafdelingen niet goed. Bij 3 op de 10 ziekenhuizen was sprake van een ‘knipperlicht’, wat betekent dat zich situaties voordoen die een ernstig risico voor de patiëntveiligheid uitmaken. Het ging bijvoorbeeld over het ontbreken van een anesthesist in een operatiezaal waar een patiënt onder algemene narcose was gebracht. Na zo’n knipperlicht wordt op korte termijn opnieuw gecontroleerd. Bij die tweede test bleken alle ziekenhuizen in orde.

Karine Moykens, de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, reageert tevreden. ‘De inspanningen werpen hun vruchten af’, zegt ze. De Zorginspectie werkt nu aan een nieuwe inspectieronde voor het zorgtraject geriatrie, maar dat is nog volop in voorbereiding. Een concrete timing is er nog niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud