Advertentie
Advertentie

Vlaanderen bouwt laatste coronasteunmaatregelen af

Onder meer de reissector ondervindt nog hinder. 'We mogen die ondernemers in deze moeilijke tijden niet in de steek laten', zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Eind september loopt het Vlaams beschermingsmechanisme, de gerichte steun voor sectoren die getroffen zijn door de coronamaatregelen, af. Over het voortbestaan van de federale steunmaatregelen, zoals de soepele tijdelijke werkloosheid, is er nog geen duidelijkheid.

Bedrijven die het zwaarst getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen voor het derde kwartaal voor een laatste keer een beroep doen op het Vlaamse beschermingsmechanisme. Het gaat om hotels en discotheken, bedrijven in de reissector en een beperkte groep ondernemingen in de eventsector, die de voorbije maanden nog gesloten moesten blijven of wier activiteiten nog altijd op een laag pitje stonden.

Als de getroffen ondernemingen kunnen aantonen dat ze in het derde kwartaal minstens 60 procent omzetverlies hebben geleden, dan steekt de Vlaamse overheid hen voor een laatste keer geld toe. Ze krijgen dan 10 procent van de normale omzet als bescherming. De aanvraag kan gebeuren vanaf 15 oktober.

'De meeste coronamaatregelen werden ondertussen afgebouwd. Toch is er nog een beperkte groep ondernemers die zware hinder ondervinden, de reissector bijvoorbeeld. Het is nog altijd sterk afgeraden een verre reis buiten de Europese Unie te maken. Zowel reisbureaus, -organisatoren als autocarvervoer hebben daardoor een hoog omzetverlies', zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Vlaamse steun afgebouwd

De christendemocrate wijst erop dat zulke bedrijven wel geconfronteerd worden met vaste kosten of met kosten voor het herboeken van reizen. 'Dat zij nu een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme is dan ook logisch. We mogen die ondernemers in deze moeilijke tijden niet in de steek laten.'

We mogen de ondernemers in deze moeilijke tijden niet in de steek laten
Hilde Crevits
Vlaams minister van Economie (CD&V)

Andere Vlaamse steunmaatregelen, zoals de coronalening, de handelshuurlening of de coronahinderpremie, werden eerder al stopgezet of er werd al aangekondigd dat ze worden stopgezet. De regering-Jambon verantwoordt die beslissingen door erop te wijzen dat de economie sneller dan verwacht aantrekt. Volgens het Planbureau zal het bruto binnenlands product (bbp) een van de komende maanden weer groter zijn dan voor het begin van de coronacrisis.

Tijdelijke werkloosheid

Over enkele federale maatregelen is het nog onduidelijk wat er na het einde van de maand mee zal gebeuren. Het gaat dan over de soepele toegang tot de tijdelijke werkloosheid, het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandige ondernemers en uitstel van betaling voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Heel wat bedrijven kiezen er nog altijd voor om een deel van hun personeel met behulp van tijdelijke werkloosheid (gedeeltelijk) thuis te laten. In juni, de meest recente maand waarvoor er cijfers beschikbaar zijn, ging het over bijna 255.000 werknemers aan wie de overheid een uitkering uitbetaalde. Dat waren er misschien een pak minder dan de meer dan 615.000 werknemers in juli 2020, maar wel nog altijd fors meer dan de 96.000 tijdelijk werklozen van juli 2019.

255.000
Tijdelijke werklozen
In juni kregen 255.000 werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid uitbetaald door de overheid.

Via de tijdelijke werkloosheid wegens corona kunnen bedrijven op een eenvoudigere en goedkopere manier een beroep doen op het stelsel. De werkgeversorganisaties zetten zware druk om die procedure minstens tot het einde van het jaar te verlengen. Een politieke beslissing is er daarover nog niet.

Sommige bedrijven ondervinden nog altijd de impact van de coronacrisis, al was het maar omdat werd het economische herstel werd onderschat en er daardoor een tekort is aan allerhande grondstoffen en componenten. Het gaat dan bijvoorbeeld over microchips voor de autosector en grondstoffen voor de bouwsector, maar ook over papier voor drukkerijen en uitgevers en zelfs flessen voor wijn en bier.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud