'Vlaanderen groeit ook volgende jaren meer dan Wallonië'

©Photo News

De economische kloof tussen beide regio's blijft minstens tot 2024 toenemen.

De Vlaamse economie blijft de komende vijf jaar sneller groeien dan de Waalse en Brusselse economieën. Dat blijkt uit nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau en de drie gewesten.

In Vlaanderen groeit de economische activiteit met gemiddeld 1,6 procent in de periode 2018-2020 en met 1,4 procent in 2021-2024. In Wallonië bedraagt de groei tussen 2018 en 2024 maar 1,2 procent per jaar en in Brussel amper 0,9 procent.

Arbeidsmarkt

1,6%
Economische groei
In Vlaanderen groeit de economie met gemiddeld 1,6 procent in de periode 2018-2020, in Wallonië met 1,2 procent.

Ook de werkgelegenheid stijgt tussen 2018 en 2024 sneller in het noorden dan in het centrum en het zuiden van het land. De vier instellingen zien de werkgelegenheid in Vlaanderen met 0,9 procent per jaar stijgen en met respectievelijk 0,7 en 0,4 procent in Wallonië en Brussel.

Daardoor daalt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen van 6,5 naar 4,7 procent. In Wallonië vermindert de werkloosheid van 13,2 naar 10,7 procent en in Brussel van 16,5 naar 12,9 procent. 'Die percentages zijn ongezien in alle gewesten sinds de jaren 80', zegt het Planbureau.

Overheidsfinanciën

De begrotingen van de regio's blijven deficitair, omdat de gemeenschappen en gewesten van plan zijn meer te investeren. Vlaanderen investeert de komende jaren honderden miljoenen per jaar in de Oosterweelverbinding.

De instellingen zien het Vlaamse begrotingstekort wel dalen van 584 miljoen euro in 2018 naar 262 miljoen in 2024. Het Waalse deficit vermindert in dezelfde periode van 671 naar 215 miljoen, maar het tekort van de Franse Gemeenschap neemt toe van 248 naar 462 miljoen. Het Brusselse tekort stijgt lichtjes van 368 naar 435 miljoen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud