Vlaanderen hinkt achterop in klimaateconomie

© Peter Hilz

Vlaanderen heeft almaar minder ruimte, energie, water en grondstoffen nodig om hetzelfde niveau van welvaart te bereiken. Maar in die groene race staan de buurlanden en de rest van België verder.

Vlaanderen vergroent de economie, maar doet dat trager dan de rest van België en de buurlanden. Dat blijkt uit de derde editie van de ‘monitor groene economie’ die het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid donderdag lanceert. Daarin wordt bekeken hoe sterk de economie afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen.

In kaart wordt gebracht hoeveel CO2 in Vlaanderen wordt uitgestoten in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp). Die oefening wordt ook gemaakt voor verbruikte energie, ingenomen ruimte, water en materialen.

Die indicatoren tonen een grote vooruitgang tegenover 2005. Maar telkens blijkt dat de buurlanden intussen verder staan. Ze slagen erin meer toegevoegde waarde te creëren voor dezelfde natuurlijke hulpbronnen.

Met ons luchtbeleidsplan en de toekomstige aanpak van stikstof gaan we een stevig tandje bijsteken.
Zuhal Demir
Vlaams minister van Omgeving en Energie

Voor Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving en Energie, tonen de cijfers de uitdaging waar Vlaanderen voor staat. ‘Vooreerst is duidelijk dat het milieubeleid in vergelijking met onze buurlanden minder streng is, met alle gevolgen van dien. Denk maar aan onze water- en luchtkwaliteit. Met onder andere ons luchtbeleidsplan en de toekomstige aanpak van stikstof gaan we een stevig tandje bijsteken.’

Tegelijk blijkt nog eens hoe lastig de klimaatdiscussie ligt in Vlaanderen, dat zijn welvaart in grote mate bouwt op de havens en de petrochemische industrie in Antwerpen. De Vlaamse economie is daardoor klimaatintensiever dan de Brusselse, die goed is voor een vijfde van het Belgisch bbp envooral in kantoren gebeurt. In de cijfers doet Vlaanderen het daardoor systematisch slechter dan België.

'Vlaanderen is er de voorbije 15 jaar amper in geslaagd de broeikasgasreductie met 3 procent terug te dringen,’ zegt Demir, ‘ondanks miljardenuitgaven aan hernieuwbare energie. Dat bewijst dat veel geld uitgeven niet gelijkstaat aan resultaten boeken. We blijven inzetten op onder andere innovatie, digitalisering, waterhergebruik, recyclage en circulair bouwen zodat we tegen 2024 grote stappen vooruit kunnen zetten.’

Betonstop en kilometerheffing

Of de klimaattransitie betaalbaar is, is al jaren een ongemakkelijke vraag voor de Vlaamse regering. Ze loopt doorheen een reeks lastige dossiers.

Eind vorige legislatuur verslikte de Vlaamse regering zich in de betonstop, die een stop zet op de open ruimte en Vlamingen dichter bij elkaar in dorpen moet doen wonen. De Vlaamse regering kon het dossier slechts eind vorig jaar deblokkeren door de factuur naar de lokale besturen door te sturen.

De Vlaamse regering blokkeerde in 2018 ook op de kilometerheffing, waarover het Brussels Gewest nu de forcing voert. Vlaanderen worstelt bovendien al twee decennia met de vraag wie de factuur betaalt van zijn beleid voor zonnepanelen. Dat leidde ertoe dat gezinnen de installatie van een digitale meter - die energie duurder maakt - tot 2025 mogen weigeren. Ook is Vlaanderen meer weigerachtig tegenover het Europese klimaatbeleid dan de andere deelstaten en de federale regering, uit vrees voor de kosten ervan.

Politiek is het belangrijk dat Demir nu zegt voluit te willen gaan voor een plan tegen stikstof. Zo'n plan leidde in 2020 tot zware protesten in Nederland, waarbij landbouwers met tractoren naar Den Haag trokken.

Crevits

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) ziet in investeringen in innovatie de uitweg uit het Vlaamse klimaatprobleem. Ze merkt op dat in de energie-intensieve sectoren als staal, raffinage en chemie twaalf procent van de Vlaamse jobs liggen.

Daarom lanceerde de Vlaamse regering de 'klimaatsprong' - een investeringsprogramma in groene transitie - en staat klimaat centraal in de relanceplannen. Er gaat bijvoorbeeld meer geld naar onderzoek naar bio-economie, waterstofeconomie, recyclage van CO2 en energie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud