Vlaanderen loopt blauwtje in strijd tegen bouwvertragingen

De intussen opgestarte Oosterweelverbinding liep decennia vertraging door een hevige procedurestrijd. ©BELGA

Het Grondwettelijk Hof vernietigt een stukje Vlaamse wetgeving dat oeverloos beroep tegen bouw- en milieuvergunningen aan banden moest leggen.

Vlaanderen probeert al jaren de tijd tussen start en oplevering van grote bouwprojecten in te korten. De grote klacht is dat de procedure een processie van Echternach is, met de mogelijkheid om eindeloos in beroep te gaan. De Vlaamse regering leende een maatregel in Nederland om daar iets aan te doen.

Nieuw stukje wet

Vlaanderen voerde een nieuw stukje wetgeving in om het beroep aan banden te leggen. Er is enkel nog beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning, een vrij nieuwe procedure dat de bouw- en milieuvergunning bundelt, als tijdens het openbaar onderzoek bezwaar wordt ingediend. Bij dergelijk openbaar onderzoek hebben burgers dertig dagen de tijd om bij de politieke overheid bezwaar te maken tegen de werken. Daarvoor konden mensen gewoon stilzitten, de hele procedure afwachten en nadat alles klaar was, toch nog klacht indienen. De nieuwe regeling was bedoeld voor verlichting te zorgen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een rechtscollege waar beroep kan ingediend worden tegen vergunningen en onteigingen.

Bij dat vehikel worden elk jaar meer beroepen ingediend. In het werkjaar 2017-2018 waren het er bijna 1.000. De Raad voor Vergunningsbetwistingen mikt op een behandelingstermijn van een half jaar, maar vandaag laat een uitspraak anderhalf jaar op zich wachten. De vrees is bovendien dat de termijnen met de nieuw ingevoerde omgevingsvergunning nog zullen oplopen. Daarnaast is cassatieverzet mogelijk bij de Raad van State, wat ook al snel twee jaar kan duren.

Vernietiging

Het Grondwettelijk Hof steekt nu een stokje voor de nieuwe regeling. Het is in een nieuw arrest van oordeel dat de nieuwe bepaling de toegang tot de rechter teveel beknot. Het stukje wet wordt daarom vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

De vernietiging betekent nieuwe tegenslag voor Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V). De opvolger van Joke Schauvliege, die struikelde over een uitspraak rond de klimaatbetogers, zag eerder de betonstop sneuvelen met zicht op de eindstreep. Hij was aangeduid door CD&V-voorzitter Wouter Beke om het pakket maatregelen rond de betonstop - waarbij tegen 2040 geen open ruimte meer wordt ingepalmd - voor de verkiezingen nog goedgekeurd te krijgen. Maar dat lukte uiteindelijk niet.

Van den Heuvel stelt in een reactie de vernietiging te betreuren. 'We onderzoeken momenteel of een alternatieve regeling mogelijk is. De rechter heeft aangegeven dat toegang tot de rechter niet onbeperkt is, maar wel evenredig moet zijn met het doel. En dat was hier niet het geval. Maar het Grondwettelijk Hof is tot op zekere hoogte de bedoeling van de wetgever wel gevolgd.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud