Vlaanderen neemt door corona meer tijd voor afleveren bouwvergunningen

©REUTERS

De Vlaamse regering heeft wegens de coronacrisis in een noodbesluit de behandelingstermijnen van vergunningsaanvragen voor grote bouwdossiers verlengd. Dat is extra slecht nieuws voor de stilvallende bouwsector.

De uitbraak van het coronavirus verstoort ook de werking van de Vlaamse en lokale administratie behoorlijk. Diensten sluiten hun deuren, ambtenaren werken van thuis uit, zonder toegang te hebben tot alle nodige online applicaties of vereiste inspraakmomenten. Er wordt rekening mee gehouden dat, als de coronacrisis nog erger wordt, kritische functies van de Vlaamse en lokale administraties kunnen uitvallen. Uit die noodsituatie, die volgens een vorige week goedgekeurd Vlaams decreet alvast tot half juni duurt, volgt nu ook een besluit van de Vlaamse regering om de verplichte behandelingstermijnen voor alle bouwdossiers aan te passen.

Eén pakket

Het gaat om verlengingen bij de behandeling van zogenaamde omgevingsvergunningen. Daarbij gebeurt de afhandeling van zowel de bouw- als de milieuvergunning in één pakket. Dat systeem is ingevoerd omdat bij grote bouwprojecten de aparte behandeling van die vergunningen te veel op een processie van Echternach uitdraaide. 

De omgevingsvergunning is ingevoerd omdat bij grote bouwprojecten de aparte behandeling van de bouw- en de milieuvergunning te veel op een processie van Echternach uitdraaide.

De administratieve molen draait voor ruimtelijke ordening en bestemming normaal al moeizaam. Door de coronacrisis wordt nog een versnelling trager geschakeld, waardoor het besef er is dat de administratie de termijnen in geen geval kan respecteren. De Vlaamse beslissing komt erop neer dat extra tijd wordt genomen voor alle dossiers die ingediend zijn en waarvoor in eerste instantie nog geen beslissing is genomen door gemeentebestuur of in de beroepsfase bij het provinciebestuur. Hetzelfde geldt voor alle nieuwe bouwdossiers die de komende maand - tot en met 24 april - worden ingediend.

Klap voor bouwbedrijven

De extra termijnen betekenen dat geplande werven zeker maanden langer zullen stilliggen. Tenminste voor zij die nog niet begonnen zijn met bouwen. Dat is een extra klap voor bouwbedrijven die door de coronacrisis hun business helemaal zien stilvallen. Er is een gewone procedure voor de omgevingsvergunning, met een openbaar onderzoek. Dat is een procedure om alle betrokken partijen gelegenheid te geven bezwaar te maken. Die duurt normaal maximaal 120 dagen, maar er worden nu 60 dagen bijgeteld. De facto wordt deze procedure tijdelijk zelfs helemaal opgeschort, want tot en met 24 april worden lopende openbare onderzoeken stilgelegd. Nieuwe kunnen pas vanaf 25 april worden opgestart.

De vereenvoudigde procedure van 60 dagen, zonder openbaar onderzoek, krijgt er 30 dagen bij. Ook voor de procedures in beroep, bij de deputatie of de Vlaamse overheid, zijn er verlengingen van 30 tot 60 dagen. Bovendien kan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nadien beslissen de termijnen extra te verlengen. Alles samengeteld worden de administratieve deadlines met maanden opgeschoven. 

Binnen de procedure zijn er nog enkele wijzigingen. Er is voorlopig geen automatische omzetting meer in een gunstig advies als de administratie dat advies te laat indienen. Hoorzittingen over de omgevingsprocedure kunnen nu ook schriftelijk of via tele- en videoconferentie verlopen.

Geweigerde vergunningen

Er is wel nog politieke discussie over wat moet gebeuren bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Bij dat rechtscollege kunnen weigeringen om een vergunning te verlenen worden aangevochten. Het voorstel was de teller van alle lopende termijnen voor het indienen van memories en adviezen op nul te zetten en opnieuw 60 dagen tijd te geven. Maar er ontstond geen consensus omdat de vrees leeft dat bij de Raad een grote flessenhals ontstaat, waardoor de behandeling van dossiers nog meer vertraging oploopt.

Gezien de coronacrisis was er in de bouwwereld vraag naar omdat het moeilijk is dossiers voor te bereiden en te raadplegen. Maar tegelijk klinkt dat het veel simpeler had gekund. 'Kijk naar Wallonië en Brussel. Daar is voor alle procedures - niet alleen voor bouwvergunningen maar ook inzake ruimtelijke uitvoeringsplannen, erfgoed, openbaarheid van bestuur of gemeentewegen - een uniforme verlenging van 30 dagen afgesproken.'

Kijk naar Wallonië en Brussel. Daar is voor alle procedures - niet alleen voor bouwvergunningen maar ook inzake erfgoed, openbaarheid van bestuur of het gemeentedecreet - een uniforme verlenging van 30 dagen afgesproken.
Thomas Sterckx
Advocaat omgevingsrecht

'In Vlaanderen moeten al die decreten nu apart worden bekeken. In noodsituaties, waarbij een stortvloed nieuwe maatregelen op de burger afkomt, was een meer eenduidige aanpak toch aangewezen geweest', zegt de advocaat omgevingsrecht Thomas Sterckx (DLA Piper)

Minister Demir laat via haar woordvoerder weten dat de maatregel vooral bedoeld is om rechtszekerheid te garanderen. Het normale besluitvormingsproces is momenteel niet mogelijk, wat onzekerheid geeft over duizenden omgevingsvergunningen. Daarnaast benadrukt Demir dat het de bedoeling moet blijven zo snel mogelijk te beslissen, zeker waar bijvoorbeeld geen openbaar onderzoek nodig is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud