Vlaanderen overtreft Kyoto-doelen

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). ©BELGA

Vlaanderen overtreft de Kyoto-doelstelling voor de reductie van broeikasgassen tussen 2008 en 2012. Het heeft dat uitsluitend te danken aan de inspanning van de energie-intensieve bedrijven. Transport en landbouw hebben veel meer uitgestoten dan afgesproken.

De Japanse stad Kyoto staat sinds eind jaren negentig symbool voor de klimaatinspanning van de geïndustrialiseerde landen. In die stad werd afgesproken om de broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met 5,2 procent te verminderen. Vlaanderen doet het zelfs nog beter, bleek gisteren uit  cijfers die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) gisteren heeft overgemaakt aan de Europese Commissie. De broeikasgassen namen in Vlaanderen af met 6,8 procent

Dat goede rapport is te danken aan de energie-intensieve bedrijven, die onder het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen. De crisis speelt daar een rol, net als het strenge Europese kader. De energie-intensieve bedrijven hebben 19,6 miljoen ton meer gereduceerd dan afgesproken. De sectoren die buiten het ETS-systeem vallen, hebben daarentegen 12,4 miljoen ton meer uitgestoten dan afgesproken. Het gaat dan om landbouw, transport en wonen. Dat zijn sectoren waar het Vlaams beleid wel impact op heeft. 

Het is dan ook bij uitstek de kritiek van oppositie partij Groen, die Schauvliege specialist noemt in ‘het goochelen met cijfers.’ ‘Schauvliege pakt uit met goed nieuws, maar de goede cijfers komen er niet dankzij, maar ondanks haar beleid. De sectoren waar de Vlaamse regering voor bevoegd is, doen het minder goed dan vooropgesteld.’ 

Schauvliege gaf de cijfers gisteren vrij naar aanleiding van een parlementaire discussie over het aankopen van  emissierechten in het buitenland. Vorige week raakte bekend dat Vlaanderen op het punt stat 20 miljoen ton schone lucht te kopen in het buitenland. Een deel daarvan dient om de emissiedoelstellingen tegen 2020 te halen. Groen en Bond Beter Leefmilieu noemen dat een voorafname op het klimaatbeleid van de volgende Vlaamse regering. 

Volgens Bond Beter Leefmilieu daalt het aandeel eigen klimaatmaatregelen van de Vlaamse regering van 70 procent naar 42 procent. Schauvliege ontkent  die cijfers en hamerde erop dat Vlaanderen 70 procent van zijn klimaatdoelstellingen zal blijven realiseren met maatregelen in Vlaanderen zelf. ‘Het klopt niet dat we onze verantwoordelijkheid ontlopen door emissierechten te kopen in het buitenland’, aldus Schauvliege.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud