Vlaanderen staat borg voor meer dan 12 miljard

Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) ©Dieter Telemans

De totale schuld waarvoor de Vlaamse overheid borg staat, steeg in een jaar tijd met 10,7 procent naar 12,8 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof, dat zich over de Vlaamse rekeningen van 2014 buigt.

Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof, dat zich over de Vlaamse rekeningen van 2014 buigt.

©Mediafin

De gewaarborgde schuld is de schuld van bedrijven of instellingen die door de Vlaamse overheid wordt gewaarborgd. Ze behoort dus niet tot de eigenlijke Vlaamse overheidsschuld. Die waarborgen stijgen evenwel in een snel tempo: in 2009 ging het nog om 8,2 miljard euro.

Vooral de waarborgen in de socialehuisvestingssector stegen vorig jaar door de strengere bankvoorwaarden. De economische waarborgen daarentegen nemen af.

Garantie

De gewaarborgde schuld is enkel slecht nieuws voor Vlaanderen als de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en de bank vervolgens bij de Vlaamse overheid aanklopt. Dat gebeurt relatief weinig, blijkt uit het rapport van de begrotingswaakhond. Vorig jaar moest voor 3,8 procent van het gewaarborgde bedrag de waarborg ook effectief worden aangesproken. Dat is een halvering tegenover 2013.

Het Rekenhof waarschuwde eerder wel dat het waarborgen van schulden risico’s inhoudt. Als die waarborgen te hoog oplopen, kan dat gevolgen hebben voor de kredietrating van de Vlaamse overheid.

‘De waarborgen moeten pas worden aangesproken als er iets verkeerd loopt’, zegt Frank Naert, hoogleraar publieke financiën aan de Universiteit Gent. ‘De grote meerderheid ervan wordt gedekt door activa, zoals sociale woningen of rusthuizen. Als er een probleem zou ontstaan, kunnen die eventueel worden verkocht. Bovendien blijkt uit het rapport dat de waarborgen slechts in beperkte mate moeten worden aangesproken.’

Schulden

De eigenlijke Vlaamse overheidsschuld baart Naert meer zorgen. De Vlaamse schuld bedraagt dit jaar 18,8 miljard euro en loopt in 2016 op tot 25,8 miljard, zoals De Tijd eerder schreef. Dat is een recordbedrag.

Bovendien dreigt dat cijfer de komende jaren nog op te lopen door de investering in de Antwerpse Oosterweelverbinding. Tussen 2017 en 2021 zal de Vlaamse regering daar jaarlijks ongeveer een half miljard voor uittrekken. Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) zei eerder al dat Vlaanderen daarvoor in het rood zal moeten gaan, waardoor het schuldsaldo verder oploopt. Vlaanderen was eerder van plan om tegen 2020 de Vlaamse schuld volledig af te bouwen, maar deze regering heeft die ambitie laten varen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud