Vlaanderen telt 1,1 miljoen mensen van vreemde herkomst

Migranten volgen een inburgeringscursus in Antwerpen - Foto Lieven Van Assche ©Lieven Van Assche

Zowat één op de drie kinderen tot vijf jaar in Vlaanderen is van vreemde herkomst. Over alle leeftijden heen gaat het om 1,1 miljoen mensen of 17,5 procent.

Dat blijkt uit de nieuwe lokale inburgerings- en integratiemonitor van de Vlaamse overheid. De cijfers uit het rapport bevestigen ook de 'dramatische' achterstandspositie voor niet EU-burgers, aldus bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA).

Begin 2012 telde Vlaanderen volgens de monitor 1.114.792 mensen van vreemde herkomst. Het gaat om mensen die van wie de huidige of eerste nationaliteit niet Belgisch is, of om Belgische kinderen van een ouder in die situatie. Zowat de helft komt uit de Europese Unie, waarvan een meerderheid uit onze buurlanden. Vijftien procent komt uit de Maghreblanden en ruim tien procent uit kandidaat-EU-lidstaten (inclusief Turkije).

Opvallend is dat in sommige steden ongeveer de helft van alle inwoners van vreemde herkomst is. Genk spant met 54 procent de kroon, Maasmechelen (44%), Vilvoorde (43%) en Antwerpen (42%) volgen. In centrumsteden als Gent, Mechelen en Leuven gaat het om ruim een kwart.

Vooral bij de jongsten is het aandeel mensen van vreemde afkomst hoog, gemiddeld 32 procent. In zes Vlaamse steden en gemeenten gaat het om meer dan twee op de drie kinderen jonger dan zes. Voor Baarle-Hertog - met traditioneel veel Nederlanders - is dat 81 procent, Maasmechelen (73%), Genk (72%), Vilvoorde (68%), Antwerpen (68%) en Machelen (67%) volgen.

De jongste inburgeringsmonitor zoomt ook in op de sociaal-economische positie. Voor niet EU-burgers blijft die dramatisch, onderstreept minister voor Inburgering Bourgeois. Zo ligt de werkzaamheidsgraad voor mensen van buiten de EU onder de helft (Belgische herkomst: 75%), terwijl zij die werken vaak weinig verdienen. Het aandeel mensen in de laagste dagloonklasse (0 tot 100 euro) loopt op tot bijna zestig procent (Belgische herkomst: 25%).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect