Vlaanderen worstelt met dienstencheques

©Photo News

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) trekt aan de alarmbel over de overheveling van de dienstencheques naar het Vlaamse niveau. Het is nog steeds niet duidelijk welke Vlaamse instelling verantwoordelijk wordt voor de uitgifte van de dienstencheques.

Nochtans wordt dat door de zesde staatshervorming vanaf 1 juli een Vlaamse bevoegdheid. De regering-Peeters schoof de invulling van de nieuwe bevoegd- heden evenwel door naar de volgende regering.

'Er is een bijzonder groot probleem', staat in een document van de RVA, die nu bevoegd is voor de dienstencheques. Het bestaande contract met uitgever Sodexo loopt eind juni af. Maar in Vlaanderen is niemand bevoegd om een uitgever aan te duiden, zodat een vacuüm dreigt te ontstaan.

Door de zesde staatshervorming krijgt de Vlaamse minister van Werk er vanaf 1 juli 2014 een hoop bevoegdheden bij. Het arbeidsrecht en de sociale zekerheid blijven federaal, maar Vlaanderen wordt wel bevoegd voor onder meer de dienstencheques en de controle op de werkwilligheid van werklozen. Nu zitten die bevoegdheden nog bij de RVA. Vanaf 1 januari 2015 worden ook de bijbehorende budgetten en het personeel overgeheveld.

'Geen reden tot onrust'

Voor staatsseceretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) is er 'geen reden voor ongerustheid over dienstencheques'. 'Het algemene principe is duidelijk: vanaf 1 juli 2014 krijgen de deelstaten de nieuwe bevoegdheden van de zesde staatshervorming. Zij kunnen dan alle beslissingen ter zake nemen. Vanaf 1 januari 2015 worden ook de middelen overgedragen', reageert hij.

'De continuïteit van het beleid is gewaarborgd', zegt de staatssecretaris. 'De federale administraties blijven het beheer uitoefenen zolang de administraties van de deelstaten dit niet effectief hebben overgenomen. Dat principe geldt ook voor de dienstencheques.'

Het kabinet van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft een identieke boodschap. 'De politieke keuzes over wat Vlaanderen zal doen met de dienstencheques is een knoop die de volgende Vlaamse regering zal doorhakken. Dat was zo afgesproken. Net hetzelfde geldt voor de kinderbijslag en de woonbonus. Maar intussen wordt de continuïteit van het systeem gegarandeerd met samenwerkingsprotocollen', luidt het daar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud