Advertentie

'Vlaanderen zal er niet voor pleiten een kastekort te hebben'

Minister-president Geert Bourgeois net voor de Septemberverklaring. ©BELGA

In zijn eerste septemberverklaring verdedigde de nieuwe Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zich tegen het felle protest tegen de geplande besparingen. 'Geen nieuwe schulden maken en wel investeren, dat is de enige juiste keuze.'

Terwijl buiten het Vlaamse Parlement luid protest klonk over de geplande Vlaamse besparingen, verdedigde de kersverse Vlaamse minister-president Geert Bourgeois zich tijdens zijn septemberverklaring in het halfrond over het uitgetekende beleidspad. 'We zijn er ons van bewust dat we van iedereen inspanningen moeten vragen en dat we vaak scherpe keuzes moeten maken', klonk het. 'Maar we zijn ervan overtuigd dat de keuze om geen nieuwe schulden te maken en wel te investeren de enige juiste is.'

Wij zijn voorstanders van budgettaire orthodoxie.
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Voor 2015 moet de Vlaamse regering een inspanning doen van 1,16 miljard euro, om zo de begroting in evenwicht te houden. Vorige week leek het alsof de Vlaamse regering, besparingsmoe zo klonk het, de afgesproken begroting in evenwicht zou laten varen. Maar daar is voor Bourgeois geen sprake van. 'Vlaanderen zal er niet voor pleiten om kastekorten te hebben', onderstreept de Vlaams-nationalist. 'Wij zijn voorstanders van budgettaire orthodoxie.'

Besparingen

Om het tekort dicht te rijden, levert de Vlaamse administratie een belangrijke inspanning. Tegen 2019 daalt het aantal ambtenaren met 1.950 eenheden, een recurrente besparing met 101,5 miljoen euro. In 2015 levert de afbouw van het overheidspersoneel al 29 miljoen euro op.

Ook de VRT, De Lijn en Kind & Gezin moeten het met minder doen. Samen moeten zij 45,8 miljoen euro besparen, maar ze krijgen autonomie om die inspanningen zelf in te vullen. De 'kostendekkingsgraad' moet wel omhoog, wat betekent dat de instellingen met meer eigen opbrengsten het kostenplaatje moeten dekken. Voor De Lijn betekent dat onder andere het einde van het gratis-verhaal: senioren moeten voortaan hun ticketjes betalen. 

Ook de Vlaamse huishoudens zullen de besparingen voelen. De kinderbijslag wordt tijdelijk niet geïndexeerd, wat in 2015 een besparing betekent van 63 miljoen euro. De Vlamingen zullen ook meer moeten betalen voor hun zorgverzekering. Zoals eerder al uitgelekt was, stijgt de gewone bijdrage naar 50 euro, voor personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming naar 25 euro.

Hete hangijzers

Het hoger onderwijs blijft in het duister tasten hoe fors het inschrijfgeld zal stijgen als gevolg van de lagere werkingsmiddelen.

Over twee hete hangijzers in de begroting - het hoger onderwijs en het verenigingsleven - bleef Bourgeois verrassend vaag. Het hoger onderwijs ziet zijn werkingsmiddelen verminderd, maar Bourgeois wou niet prijsgeven om hoeveel het gaat. Het hoger onderwijs blijft in het duister tasten over hoe fors het inschrijvingsgeld zal stijgen als gevolg van de lagere werkingsmiddelen. Volgens de jongste informatie zou het inschrijvingsgeld op 900 à 950 euro komen te liggen. Ook over het terugdringen van het aantal subsidies voor derden, zoals sociaal-culturele verenigingen, gaf Bourgeois weinig prijs.

Bourgeois was in zijn verklaring scherp voor de Europese beslissing om publieke-private constructies (pps), zoals bij de scholenbouw, te moeten opnemen in de begroting. Dat is een keuze die het Vlaamse budgettair plaatje verder onder druk zet. 'Door afschrijvingen niet toe te laten, bemoeilijk je publieke investeringen, terwijl de noden daaraan heel groot zijn.'

Protest middenveld

Tijdens de septemberverklaring van Bourgeois manifesteerden vertegenwoordigers van de VRT, studenten uit het hoger onderwijs en afgevaardigden van 'Hart boven Hard' in de straten van Brussel. Het burgerinitiatief 'Hart boven Hard' zegt een 340 middenveldorganisaties te overkoepelen, die allen hun bezorgdheid willen tonen over het Vlaamse besparingsmenu. Bourgeois belooft begrip te tonen voor het initiatief, maar vraagt zelf ook begrip voor de genomen maatregelen. 'We streven naar een budget in evenwicht, om te investeren in de mensen die zorg nodig hebben en om te investeren in onze welvaart'. 

 

Zoals gewoonlijk stromen er ettelijke reacties binnen op de septemberverklaring van de Vlaamse regering. Werkgeversorganisaties Voka en Agoria tonen zich beiden tevreden over de mix van besparingen en investeringen die de Vlaamse regering de komende jaren wil aanhouden.

De Gezinsbond ziet ook enkele positieve maatregelen, zoals de belofte om de wachtlijsten weg te werken en de uitbreiding van scholenbouw. Tegelijk maakt die laatste zich ook zorgen over enkele besparingsplannen en de impact die dat heeft op de gezinnen: zo gaan de tarieven van de Lijn omhoog, de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs hoger en de kosten voor de zorgverzekering, zo klinkt de kritiek. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud