interview

Voka-topman: 'België moet herstructureren'

©Wouter Van Vooren

'We moeten het arbeidsmarktbeleid en de zorg regionaliseren, want dat zijn de grote hefbomen voor het creëren van welvaart.' Dat zegt Wouter De Geest, de voorzitter van de werkgeverskoepel Voka. 'Zoals het nu werkt, functioneert het niet meer'.

Bij de start van het nieuwe politieke jaar wil de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka het politieke debat een stroomstoot geven. Op het jaarlijkse startevenement pleitte voorzitter Wouter De Geest, de topman van de Antwerpse site van de chemiereus BASF, maandagavond voor een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid en de zorg. ‘Als je niet meer kunt hervormen op het niveau waar de bevoegdheden zitten, dan moet je het doen op een niveau waar het wel nog kan’, verduidelijkt hij zijn standpunt in een interview met De Tijd.

Voor het eerst is een Vlaamse regering bij de politieke rentree in september ontslagnemend. Er wordt gewerkt aan een nieuwe Zweedse coalitie, maar de onderhandelingen zijn nog niet rond. ‘Er is veel onzekerheid: de recessie, de brexit, de handelsoorlog tussen China en de VS. De bedrijven proberen zich daartegen te wapenen, maar ze kunnen dat niet alleen. Daarom vragen we de Vlaamse partijen om zo snel mogelijk een Vlaamse regering te vormen. De startnota van informateur Bart De Wever (N-VA) straalde ambitie uit, nu moet die nog worden ingevuld’, zegt De Geest.

Een Vlaamse regering staat in de steigers, federaal staan de gesprekken nergens. Wat moet er gebeuren? 

Wouter De Geest: ‘Er moet een federale regering komen die duidelijk focust op de sociaal-economische prioriteiten. Ze moet een begroting uitwerken die aanvaard wordt door Europa, een energiepact uittekenen dat niet alleen op papier bestaat en ze moet ons voorbereiden op de brexit en de 28.000 banen die daardoor in gevaar komen.’

‘Tegelijk moet ze haar gedachten ordenen over hoe België geherorganiseerd kan worden om efficiënter en effectiever te kunnen werken. Ons Belgisch huishouden functioneert niet meer. Een ondernemer die vaststelt dat de structuur van zijn bedrijf niet meer voldoet, neemt zijn organisatie onder de loep en gaat herstructureren. België staat op het punt dat het moet herstructureren. We moeten het arbeidsmarktbeleid en het zorgbeleid regionaliseren, want dat zijn grote hefbomen voor het creëren van welvaart in onze regio. Als Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 80 procent wil, moet het alle hefbomen in handen hebben om dat te kunnen doen.’

Voka zweeg de voorbije jaren over het communautaire. Waarom praat u daar nu plots wel weer over? 

De Geest: ‘Onze agenda is altijd dezelfde gebleven. Onze ondernemingen willen een beleid dat focust op sociaal-economische hervormingen. Als we na al die jaren moeten vaststellen dat zoiets op federaal niveau niet lukt, dan moeten we ingrijpen. De kaasschaaf werkt niet meer, het is tijd voor serieuze hervormingen.’

Wallonië stemde misschien wel linkser dan ooit. Is dat niet de echte reden voor uw vraag naar een staatshervorming? 

De politiek heeft één plicht: besturen. En niet via een of andere noodregering.
wouter de geest
voka-topman

De Geest: ‘De Vlaamse en de Waalse ondernemers hebben dezelfde bekommernissen, maar de context is anders. In Vlaanderen ligt de werkzaamheidsgraad nu op 75 procent, in Wallonië is dat minder dan 65 procent. Beide regio’s hebben een heel andere aanpak nodig. In Vlaanderen ligt de focus niet meer op de werklozen, maar op andere inactieven. Denk aan de activering van langdurig zieken die nog kunnen werken. Daarom is het ook nuttig het zorgbeleid te regionaliseren, zodat de regio’s gemakkelijk hun eigen preventiebeleid en hun eigen zorgbeleid kunnen uitwerken. Wallonië heeft andere zorgen en moet de hefbomen krijgen om daar zelf op in te spelen.’

De regering-Michel was de meest ondernemersgezinde in jaren, maar u stelt vast dat het niet lukt. Waar is het misgelopen? 

De Geest: ‘De regering-Michel is sterk begonnen en heeft veel goede maatregelen genomen maar is nadien stilgevallen. Als je stilvalt, krijgen mensen het gevoel dat de regering het niet meer weet en zo voed je gevoelens van onbehagen. Ze viel net stil als het over het arbeidsmarktbeleid en hervormingen in de gezondheidszorg ging. Als je niet meer kunt hervormen op het niveau waar de bevoegdheden zitten, moet je het doen op een niveau waar het wel nog kan.’

Om dat mogelijk te maken moeten de PS en de N-VA samen aan tafel gaan zitten? 

De Geest: ‘Ondernemers hebben een mening over wat moet gebeuren, maar we zeggen niet aan politici hoe ze iets moeten doen. De dag dat de ondernemers ook het hoe beginnen te bepalen, moeten we ons toch vragen beginnen te stellen bij de werking van onze democratie.’

‘Los daarvan lijkt het me evident dat partijen aan tafel moeten gaan zitten. Als ze dat niet doen, gaan ze de weg op van schuldig verzuim. Er is geen verschil tussen non-governo en malgoverno. De politiek heeft één plicht: besturen. En echt besturen: niet via een of andere noodregering die de boel wat bestiert.’

Partijen proberen in te spelen op het signaal dat de kiezer heeft gegeven. Dat is democratie. 

De Geest: ‘Luister dan naar de kiezer en neem zijn bezorgdheden weg. Creëer de omstandigheden waardoor bedrijven extra jobs kunnen creëren. Werk een energiebeleid uit, zodat er geen black-out komt en de energiefactuur betaalbaar blijft. Werk een klimaatbeleid uit in plaats van jezelf te verliezen in het partijpolitieke spel. Ondernemingen moeten erover waken dat hun bedrijf blijft werken, politici moeten ervoor instaan dat het land blijft draaien.’

Tijdens de campagne verklaarde N-VA-boegbeeld Jan Jambon dat onbestuurbaarheid niet erg zou zijn als dat tot confederalisme leidt. Hoe ziet u dat? 

De Geest: ‘Neen. Er moet worden bestuurd. Hoe gaan we de brexit anders opvangen? Hoe gaan we een black-out vermijden? Als bedrijven hun klanten niet meer centraal stellen, gaan ze failliet. Politici moeten hun klanten - de burgers en de ondernemers - centraal blijven stellen.’

Veel mensen vinden dat de ondernemers in de vorige legislatuur genoeg hebben gekregen en dat de focus nu op de werknemers en bijvoorbeeld hogere pensioenen moet liggen. 

De Geest: ‘Als het de afgelopen tijd wat beter ging in dit land, dan is dat dankzij de ondernemingen en alleen dankzij de ondernemingen. Als we ondernemingen zuurstof geven en meer mensen aan de slag krijgen, is er meer geld om de sociale zekerheid duurzaam te financieren en komt er geld vrij om de investeringen te doen die nodig zijn. Bovendien kunnen we mensen via een job uit de armoede halen. Werken is de beste doping voor de hele economie.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n