Advertentie
Advertentie

Volledige vergoeding voor wie bouwgrond verliest

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). ©Photo News

Wie zijn bouwgrond verliest omdat het terrein bijvoorbeeld bos of open ruimte wordt, wordt daar in de toekomst volledig voor vergoed.

De Vlaamse regering keurde zaterdag een reeks compensaties goed in het kader van de betonstop. Tegen 2040 mag in Vlaanderen geen nieuwe open ruimte meer worden bebouwd.

Om het draagvlak daarvoor te vergroten en het eigendomsrecht te verzekeren, heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) nu een aantal nieuwe instrumenten in handen. 

Uplace 

Projectontwikkelaar Uplace legde de bal opnieuw in het kamp van de Vlaamse regering nadat de Raad van State vrijdag het ruimtelijk plan voor het geplande winkelcomplex vernietigde. Doordat de juridische onderbouw wegvalt, dreigt opnieuw jaren vertraging.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) benadrukte dat de Vlaamse regering al het mogelijke heeft gedaan om haar engagementen vanuit het principe van de rechtszekerheid na te komen.

'De burgemeesters van Vilvoorde en Machelen zijn vragende partij om een initiatief te nemen om tot een oplossing te komen', aldus Bourgeois. 'We zijn bereid om daarover met hen in gesprek te gaan.'

Uplace suggereerde vrijdag zelf al dat het een alternatief kan zijn om de opmaak van een nieuw ruimtelijk plan over te laten aan Vilvoorde en Machelen. 'Dat kan een alternatief zijn, als de Vlaamse regering ermee instemt', aldus topman Jan Van Lancker.

Zo worden eigenaars voor het volledige verlies vergoed als de overheid van bouw- of industriegrond open ruimte wil maken. Vandaag krijgt de eigenaar slechts 80 procent van wat hij ooit voor de grond betaalde. 

Wanneer een onroerend goed ernstig in waarde daalt door plannen van de overheid, kan de overheid bovendien verplicht worden om het onroerend goed aan te kopen

Aan die hogere compensaties hangt een prijskaartje. Een deel van het geld komt van eigenaars die door een overheidsbeslissing de waarde van hun grond fors zien stijgen. Vooral de N-VA pleitte voor een hogere heffing op de waardeverhoging als een grond bijvoorbeeld plots bouwgrond wordt. 

Als de meerwaarde minder dan 250.000 euro bedraagt, wordt 25 procent van de meerwaarde afgeroomd. Als het om een hoger bedrag gaat, wordt 50 procent van de meerwaarde in de toekomst belast.

Tot slot maakt de Vlaamse regering het mogelijk om gronden en de ontwikkelingsrechten ervan te ruilen. Huiseigenaars kunnen hun bouwgrond op het platteland bijvoorbeeld inruilen voor een perceel dichter bij de stad. Zo wil de regering meer mensen aansporen in dorps- en stadskernen te gaan wonen. 

Boskaart

Het Instrumentendecreet is voor Schauvliege de basis om voort werk te maken van de bescherming van waardevolle bossen en de bouwreserves - twee gevoelige dossiers.

De boskaart leidde een tijdje geleden tot zoveel heisa dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ze opnieuw introk. De kaart plaatste eigenaars immers voor een voldongen feit omdat hun grond opeens niet meer kon worden bebouwd. Deze compensaties moeten het draagvlak voor die ruimtelijke aanpassingen vergroten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud