Volwassenenonderwijs krijgt volgend schooljaar make-over

In een Centrum voor Volwassenenonderwijs kan bijvoorbeeld een opleiding tot kinderverzorgster worden gevolgd. ©Kristof Vadino

De uittredende Vlaamse regering heeft het volwassenenonderwijs hervormd om de werking te professionaliseren.

Een tiental vrouwen staan in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) in Meise rond een kinderbadje. Als toekomstige begeleiders in de kinderopvang leren ze hoe ze een pasgeboren baby een bad moeten geven door met de ene hand het hoofdje ondersteunen en met de andere hand de baby voorzichtig te wassen. Sommigen van hen zijn jongeren zonder diploma middelbaar onderwijs terwijl anderen van job willen veranderen en bijvoorbeeld werk als kraamverzorgende willen zoeken.

Die mix van profielen is typisch voor de bijna 100 Centra voor Volwassenenonderwijs die in Vlaanderen meer dan 320.000 cursisten opleiden. Het gaat zowel om nieuwkomers die Nederlands leren om werk te vinden, als om gepensioneerden die Spaans onder de knie willen krijgen voor hun vakantie tot schoolverlaters die via het volwassenenonderwijs een beroep onder de knie willen krijgen en zo werk hopen te vinden.

Velen proberen via zo’n centrum ook alsnog hun diploma secundair onderwijs te halen wanneer ze in het middelbaar de schoolpoort te snel achter zich dicht hebben gedaan.

Hervorming

Heel wat mensen vinden dus de weg naar het volwassenenonderwijs, maar het kan nog beter, want Vlaanderen scoort internationaal gezien niet goed op levenslang leren. Om daar verandering in te brengen heeft de Vlaamse regering het volwassenenonderwijs hervormd om de werking te professionaliseren. De centra zijn verplicht een hoger minimumaantal cursisten te hebben waardoor het aantal centra in Vlaanderen vanaf 1 september halveert. De kleinere instellingen sloegen dus de handen in elkaar met andere centra in de buurt.

Als Brusselse cursisten eens de bus naar Wemmel nemen, merken ze dat de pendeltijd weinig verschilt van die tussen twee kanten van Brussel.
jean-françois declerck
codirecteur centrum voor Volwassenenonderwijs Semper

Dat moet het mogelijk maken het beschikbare geld efficiënter in te zetten, een professioneler personeelsbeleid te voeren en de cursisten een breder aanbod te bieden. Ook moet de hervorming meer samenwerking mogelijk maken met bijvoorbeeld de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en Syntra.

‘De hervorming van het volwassenenonderwijs geeft onze centra meer zichtbaarheid, een duidelijke plaats in het onderwijsveld en meer slagkracht’, zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bij de aankondiging van de plannen.

In de noordrand rond Brussel gebeurde die schaalvergroting met de blik op de hoofdstad gericht. Het centrum Meise-Jette fuseert met de centra in Strombeek, Vilvoorde en Brussel. De vier kozen voor de nieuwe naam ‘CVO Semper’ wat ‘altijd’ in het Latijn betekent. ‘Onze nieuwe naam verwijst naar altijd blijven leren, blijven groeien en ontwikkelen’, zegt codirecteur Ria Cauchie. Het nieuwe centrum zal vanaf 1 september ongeveer 15.000 cursisten tellen.

‘Voor de cursisten verandert weinig’, verzekert Cauchie. ‘De huidige lesplaatsen blijven bestaan, want hoe dichter de opleiding, hoe kleiner de stap om die opleiding te volgen. We willen door de fusie vooral de krachten bundelen in plaats van elk afzonderlijk te proberen het warm water uit te vinden. We zoeken efficiëntiewinsten op bestuursniveau, delen knowhow over de opleidingen en onze cursisten kunnen meer opleidingen kiezen dan vandaag.’

Brusselse werkzoekenden

Via de fusie moeten ook meer Brusselse werkzoekenden in Vlaanderen aan de slag. Veel grote bedrijven in de noordrand zoals de luchthaven of Delhaize in Zellik zijn op zoek naar laagopgeleide mensen, terwijl Brussel een hogere werkloosheidsgraad kent dan Vlaanderen.

‘We moedigen Brusselse jongeren aan bij ons Nederlands te leren om hun jobkansen in Brussel en in Vlaanderen te verhogen’, zegt codirecteur Jean-François Declerck, die voor de fusie directeur van het Brussels Education Center was. ‘Onze beroepsopleidingen bevatten vaak ook een stage in Vlaanderen. Als onze cursisten een keer de bus naar Strombeek of Wemmel nemen, merken ze dat die afstand niet veel verschilt van de pendeltijd van de ene kant van Brussel naar de andere kant. Via die stages en de kennis van het Nederlands hopen we hen vlotter aan een job te helpen in Vlaanderen.’

Terwijl het CVO in Meise tot voor de hervorming door de gemeente Meise werd ondersteund, wordt de Brusselse werkgeversorganisatie BECI de nieuwe inrichtende macht van Semper. Die samenwerking moet de link met de arbeidsmarkt nog versterken. BECI heeft als doel de werkloosheid in Brussel met minstens 10 procent te doen dalen. ‘Wij willen daar ons steentje toe bijdragen door Brusselaars te helpen de taalbarrière en de mentale barrière te doorbreken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud