Voorstel slanker parlement sterft stille dood

Plenaire zitting in het Vlaams Parlement ©Photo News

Het voorstel van de Vlaamse informateur Bart De Wever (N-VA) om het aantal zitjes in het Vlaams Parlement te verminderen heeft het regeerakkoord niet gehaald en ligt ook niet op tafel in het parlement.

Bij de start van de Vlaamse regeringsonderhandelingen afgelopen zomer legde toenmalig informateur Bart De Wever (N-VA) een startnota op tafel. Het grootste deel van die plannen heeft ook het uiteindelijke regeerakkoord tussen de N-VA, Open VLD en CD&V gehaald.

Maar een van de voorstellen die de eindmeet niet gehaald heeft, is de geplande afslanking van het Vlaams Parlement. Vandaag telt het Vlaams Parlement 124 zitjes. Het idee leeft al even dat het met iets minder ook wel kan.

Wij willen over de partijgrenzen heen tot een akkoord komen om met minder parlementsleden even efficiënt te werken.
chris janssens
fractievoorzitter vlaams belang

Bij verschillende onderhandelaars is te horen dat daar tijdens de regeringsonderhandelingen niet over is gesproken omdat de N-VA geen concreet voorstel naar voren heeft geschoven.

‘Dat zou ook weinig kies zijn’, zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). ‘Het is niet aan de Vlaamse regering om zo’n hervorming van de wettelijke macht op te leggen. Er zijn in het kader van het regeerakkoord dus geen afspraken over gemaakt. Het is aan het parlement en de fractievoorzitters om er werk van te maken.’

Geen prioriteit

Maar in het parlement lijkt die afslanking allesbehalve een prioriteit. Er is door de fractievoorzitters een werkgroep opgestart om het reglement en de interne werking van het Vlaams Parlement te evalueren.

Er wordt besproken hoelang de spreektijd mag bedragen, of de actualiteitsdebatten behouden blijven, enzovoort. Het aantal parlementsleden maakt geen deel uit van die discussie.

Daarnaast moet het parlement zich ook buigen over de communautaire discussie. Dat is wel met zoveel woorden in het Vlaams regeerakkoord afgesproken. Letterlijk staat er: ‘De Vlaamse regering nodigt de Vlaamse volksvertegenwoordiging uit een grondige reflectie op te starten over de gewenste staatsinrichting en geeft ze de nodige vrijheid en ruimte om die concreet invulling te geven.’

Zo’n passage staat er dus niet in over de afslanking van het aantal parlementsleden. ‘We zijn daar nog niet mee bezig’, zegt Vlaams fractievoorzitter Wilfried Vandaele (N-VA). ‘We gaan het communautaire debat voeren en ook de interne werking bekijken. Over een eventuele vermindering van het aantal parlementsleden is noch met de andere fractievoorzitters noch in de fractie al gesproken waardoor ik er ook nog niets over kan zeggen.’

Dood en begraven

Bij andere partijen luidt het de afslanking op die manier dood en begraven is. Als er in de marge van het regeerakkoord geen afspraken over zijn gemaakt, is zo’n politiek gevoelige beslissing niet meer haalbaar. Het ligt zo gevoelig omdat elke partij meteen berekent hoeveel zitjes ze kwijt is als aan het totale aantal zitjes wordt geraakt.

Het Vlaams Belang blijft wel druk zetten. Als grootste oppositiepartij is het bereid de nodige stemmen te leveren die nodig zijn voor een tweederdemeerderheid. ‘Wij willen over de partijgrenzen heen tot een akkoord komen om met minder parlementsleden even efficiënt te werken’, zegt Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens. ‘Dat levert de belastingbetaler een flinke besparing op en kan wat ons betreft nog deze regeerperiode worden beslist.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud